fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sąd: ustawodawca nie ograniczył prawa podatników

AdobeStock
Zarachowanie wierzytelności jako przychodu należnego i uwzględnieniu jej, przy spełnieniu warunków umożliwiających zaliczenie jej do kosztów, dokonywane mogło być w wysokości zawierającej VAT.

Sprawa dotyczyła spółki, która prowadzi działalność w zakresie usług ochroniarskich. Odbiorcami usług są firmy krajowe, zarówno spółki jak i odbiorcy indywidualni. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. W przeważającej części sprzedaż usług podlega opodatkowaniu 23 proc. stawką VAT i jest dokumentowana fakturami.

We wniosku o interpretację spółka wskazała, że kwalifikuje przychody należne (jeszcze nie otrzymane), wynikające z prowadzonej działalności do przychodów podatkowych. Skarżąca stwierdziła, że ze względu na brak zapłaty przez kontrahentów niektóre wierzytelności, w przypadkach gdy brak jest przesłanek do ich odzyskania podlegają umorzeniu, lub są odpisywane jako nieściągalne w oparciu o wymagane przepisami dokumenty. Po spełnieniu warunków przewidzianych przepisami, podatniczka zalicza do kosztów uzyskania przychodów wartość wierzytelności umorzonych lub odpisanych jako nieściągalne.

Firma tłumaczyła, że kwal...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA