fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Jak i kiedy przesyłać informacje o dochodach pracowników i zleceniobiorców za 2019 r.

AdobeStock
O tym musi pamiętać w 2020 r. pracodawca podczas wypełniania informacji o wysokości dochodów zatrudnionych na PIT-11 i PIT-R, aby np. poprawnie wpisać tam tzw. ulgę dla młodych pracowników.

Przedsiębiorca, który w 2019 r. zatrudniał osoby fizyczne lub wypłacał im np. wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych, po zakończeniu roku musi sporządzić imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR). Ministerstwo Finansów przypomina, jak  poprawnie je złożyć, podpisać i przesłać.

Czytaj też:

Ulga "bez PIT dla młodych" - nowy formularz PIT-11 pilnie potrzebny

Źle dokonana wpłata wynagrodzenia a PIT-11

Czy wypełniając PIT-11 cudzoziemca trzeba podać PESEL

  Podczas rozliczania za 2019 r. należy pamiętać o właściwych wzorach formularzy za 2019 r.

  • PIT-11(wersja 25; wcześniejsze wersje PIT-11 nie będą dostępne do końca stycznia br.)
  • PIT-R(20)
  • PIT-4R(9)
  • PIT-8AR(8)

  Ich interaktywne wersje znajdują się na portalu na podatki.gov.pl w zakładce e-deklaracje-pit/dla-platnikow. Oznaczenie wersji potwierdzić można w prawym dolnym rogu formularza.

  PIT-11, PIT-R oraz PIT 4R, PIT 8AR sporządzić należy do 31 stycznia 2020 r.

  Wypełniając formularz PIT-11, PIT-R wpisać prawidłowy identyfikator podatkowy PESEL albo NIP swojego pracownika lub innego podatnika. Dzięki temu MF udostępni mu poprawne zeznanie (PIT-36, PIT-37) za rok 2019.

   Ulga dla młodych w PIT-11

   Tylko złożenie PIT-11 w wersji 25. formularza pozwoli na uwzględnienie tzw. ulgi dla młodych pracowników (tj. osób do 26 r.ż.) za 2019 r. w usłudze Twój e-PIT.

   Jeżeli za 2019 r. pracodawca składa więcej niż jeden PIT-11 – który dotyczy przychodów jego pracownika i nie jest korektą poprzedniego – nie musi uwzględniać w nim kwot wykazanych w poprzednio przesłanych PIT-11 (ponieważ nie sumuje się ich). W takiej sytuacji w PIT-11 podać trzeba tylko kolejny numer formularza, który składa się za 2019 r. (w polu nr 5 PIT-11).

   Jeżeli przesłane w trakcie roku podatkowego PIT-11 zawierają kompletne dane niezbędne do sporządzenia zeznania podatkowego – nie trzeba przesyłać PIT-11 po zakończeniu roku.

   Do kiedy przesłać formularze

   PIT-11 i PIT-R wyślij:

   • do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2020 r.,
   • osobie fizycznej do 2 marca 2020 r. (ostatni dzień lutego 2020 r. przypada w sobotę, co oznacza, że zgodnie z Ordynacją podatkową za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy).

   PIT-4R i PIT-8AR wyślij wyłącznie do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2020 r.

   Pamiętaj! Wskazane terminy nie dotyczą cię, jeżeli kończysz prowadzenie działalności. W takim przypadku formularze musisz złożyć do dnia zaprzestania działalności.

   PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR dla urzędu skarbowego sporządzasz i wysyłasz wyłącznie elektronicznie.

   Formularze możesz podpisać:

   • podpisem kwalifikowanym – wszystkie formularze
   • danymi autoryzującymi – formularze: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, o ile jesteś osobą fizyczną

   Formularze możesz przesłać na kilka sposobów.Służy do tego interaktywny formularz Ministerstwa Finansów, moduł finansowo-księgowy, Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD). Korekty formularzy nie możesz złożyć za pomocą bramki UBD. Wyślesz ją tylko jako pojedynczy dokument do systemu e-Deklaracje.

    

   Jak udzielić pełnomocnictwa

   Jeśli nie chcesz przesyłać informacji osobiście, może to za ciebie zrobić twój pełnomocnik.

   Wypełnij i dostarcz do urzędu skarbowego druk UPL-1. Możesz to zrobić:

   • papierowo – złóż go w swoim urzędzie skarbowym
   • elektronicznie – przekaż przez ePUAP

   Jedno pełnomocnictwo pozwoli ci złożyć formularze we wszystkich urzędach skarbowych.

   Jeśli pracownik jest obcokrajowcem

   Jeżeli twój pracownik jest cudzoziemcem i zamieszkuje na terytorium naszego kraju, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.

   Rejestracją danych w rejestrze PESEL zajmują się organy gminy, które są właściwe do:

   • zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca,

   • złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL.

   Cudzoziemcy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin zamieszkujący w Polsce, mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Natomiast pozostali cudzoziemcy powinni się zameldować najpóźniej w ciągu 4 dni.

   Z kolei cudzoziemcy, których pobyt na terenie Polski nie przekracza 30. dni, są zwolnieni z obowiązku meldunkowego.

    

    

   Podczas rozliczania za 2019 r. należy pamiętać o właściwych wzorach formularzy za 2019 r.

   Ich interaktywne wersje znajdują się na portalu na podatki.gov.pl w zakładce e-deklaracje-pit/dla-platnikow. Oznaczenie wersji potwierdzić można w prawym dolnym rogu formularza.

   PIT-11, PIT-R oraz PIT 4R, PIT 8AR sporządzić należy do 31 stycznia 2020 r.

   Ulga dla młodych w PIT-11

   Tylko złożenie PIT-11 w wersji 25. formularza pozwoli na uwzględnienie tzw. ulgi dla młodych pracowników (tj. osób do 26 r.ż.) za 2019 r. w usłudze Twój e-PIT.

   Jeżeli za 2019 r. pracodawca składa więcej niż jeden PIT-11 – który dotyczy przychodów jego pracownika i nie jest korektą poprzedniego – nie musi uwzględniać w nim kwot wykazanych w poprzednio przesłanych PIT-11 (ponieważ nie sumuje się ich). W takiej sytuacji w PIT-11 podać trzeba tylko kolejny numer formularza, który składa się za 2019 r. (w polu nr 5 PIT-11).

   Jeżeli przesłane w trakcie roku podatkowego PIT-11 zawierają kompletne dane niezbędne do sporządzenia zeznania podatkowego – nie trzeba przesyłać PIT-11 po zakończeniu roku.

   Do kiedy przesłać formularze

   PIT-11 i PIT-R wyślij:

   PIT-4R i PIT-8AR wyślij wyłącznie do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2020 r.

   Pamiętaj! Wskazane terminy nie dotyczą cię, jeżeli kończysz prowadzenie działalności. W takim przypadku formularze musisz złożyć do dnia zaprzestania działalności.

   PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR dla urzędu skarbowego sporządzasz i wysyłasz wyłącznie elektronicznie.

   PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR dla urzędu skarbowego sporządzasz i wysyłasz wyłącznie elektronicznie.

   Formularze możesz podpisać:

   Formularze możesz przesłać na kilka sposobów.Służy do tego interaktywny formularz Ministerstwa Finansów, moduł finansowo-księgowy, Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD). Korekty formularzy nie możesz złożyć za pomocą bramki UBD. Wyślesz ją tylko jako pojedynczy dokument do systemu e-Deklaracje.

   Jak udzielić pełnomocnictwa

   Jeśli nie chcesz przesyłać informacji osobiście, może to za ciebie zrobić twój pełnomocnik.

   Wypełnij i dostarcz do urzędu skarbowego druk UPL-1. Możesz to zrobić:

   Jedno pełnomocnictwo pozwoli ci złożyć formularze we wszystkich urzędach skarbowych.

   Jeśli pracownik jest obcokrajowcem

   Jeżeli twój pracownik jest cudzoziemcem i zamieszkuje na terytorium naszego kraju, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.

   Rejestracją danych w rejestrze PESEL zajmują się organy gminy, które są właściwe do:

   zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca,

   Cudzoziemcy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin zamieszkujący w Polsce, mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Natomiast pozostali cudzoziemcy powinni się zameldować najpóźniej w ciągu 4 dni.

   Z kolei cudzoziemcy, których pobyt na terenie Polski nie przekracza 30. dni, są zwolnieni z obowiązku meldunkowego.

   Źródło: rp.pl
   REKLAMA
   REKLAMA
   REKLAMA
   NAJNOWSZE Z RP.PL
   REKLAMA
   REKLAMA
   REKLAMA
   REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
   REKLAMA
   REKLAMA