fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Pracodawca nie pomoże pracownikowi uniknąć dopłaty PIT

Adobe Stock
Płatnik musi przy obliczaniu zaliczek uwzględnić koszty uzyskania przychodu, nawet jeśli pracownik złożył wniosek o ich pominięcie.

Pracodawca nie może płacić za pracownika zaliczek bez uwzględnienia pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Nie ma znaczenia, że pracownik złożył wniosek o ich pominięcie, by przy rozliczeniu rocznym uniknąć dopłaty.

Taką interpretację otrzymał od skarbówki przedsiębiorca zatrudniający na podstawie umowy o pracę osobę, która ma więcej niż jednego pracodawcę. Pracownik złożył wniosek z prośbą o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu od lipca 2019 r., aby przy rozliczeniu rocznym nie zwracać podatku do urzędu skarbowego.

Przedsiębiorca zapytał, czy może uwzględnić ten wniosek. Uznał, że może – zgodnie z interesem pracownika – wpłacać zaliczki bez potrącania kosztów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak takie stanowisko za nieprawidłowe. Przypomniał, że zgodnie z art. 31 ustawy o PIT zakłady pracy są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od nich przychody, m.in. ze stosunku pracy. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o PIT za dochód uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody wypłacane przez płatnika po odliczeniu kosztów w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 albo 3 lub w ust. 9 pkt 1–3 oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy pracownicze koszty uzyskania przychodów wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie (1335 zł rocznie). Nie mogą przekroczyć 2002 zł 05 gr za rok, jeśli podatnik ma przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy.

Stosownie jednak do art. 3 ust. 1 nowelizacji ustawy o PIT z 30 sierpnia 2019 r. od 1 października do końca grudnia grudnia 2019 r. miesięczne koszty uzyskania przychodów wynoszą 250 zł i 300 zł (jeśli podatnik dojeżdża z innej miejscowości). Natomiast w myśl art. 3 ust. 2 nowelizacji ustawy o PIT za cały 2019 r. koszty podatkowe nie mogą przekroczyć łącznie 2626 zł 54 gr – gdy pracownik ma przychody z więcej niż jednego źródła.

Dyrektor KIS zaznaczył, że wskazane w przepisach limity dotyczą kosztów za cały rok podatkowy. Ograniczenie to nie odnosi się jednak do kosztów związanych z ustaleniem miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Z tego wynika, że ustawodawca nie pozostawił płatnikom dowolności w wyliczaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu. Miesięczna kwota kosztów uzyskania przychodów jest stała, także gdy dana osoba jest zatrudniona w dwóch lub więcej zakładach pracy.

Płatnik nie może ograniczyć ani zaniechać stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodu nawet na wniosek pracownika, ponieważ nie stanowią o tym przepisy ustawy – napisał dyrektor KIS.

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT limity rocznych kosztów ze stosunku pracy są obligatoryjne zarówno dla podatników uzyskujących tego typu przychody i dokonujących samodzielnie rocznego rozliczenia, jak i dla płatników dokonujących rozliczenia swoich pracowników (PIT-40).

W konsekwencji wnioskodawca przy obliczaniu zaliczki pracownikowi zatrudnionemu także u innego pracodawcy zobowiązany jest uwzględnić koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3 ustawy o PIT (za 2019 r. zgodnie z art. 3 ust. 1 nowelizacji z 30 sierpnia 2019 r.), bez względu na przekroczenie limitu rocznego. Nie może odstąpić od naliczania kosztów na wniosek pracownika.

Numer interpretacji: 0112-KDIL2-1.4011.54.2019.2.DJ

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA