fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Zwolnienie z PIT do dnia urodzin - pierwsza interpretacja podatkowa ws. ulgi PIT do 26 roku życia

Adobe Stock
Wynagrodzenie 26-latka będzie zwolnione z podatku, jeśli pracodawca zdąży z wypłatą przed dniem urodzin. Młody pracownik, który otrzyma zasiłek chorobowy czy macierzyński, będzie miał przychód z innych źródeł.

Pojawiają się już pierwsze interpretacje rozliczeń ulgi dla młodych. Skarbówka wyjaśniała w jednej z nich, w jaki sposób płatnik powinien rozliczyć wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik kończy 26. rok życia.

Sprawa dotyczyła urzędu, który zatrudnia młode osoby. Zapytał, jak należy rozliczać pracowników za miesiąc, w którym ukończą 26. rok życia. Jego zdaniem, przychód za ten miesiąc powinien być zwolniony z podatku. W konsekwencji zaliczkę na PIT należy pobrać, poczynając od miesiąca następującego po tym, w którym pracownik ukończył 26. rok życia.

Drugie pytanie dotyczyło rozliczenia zasiłków wypłacanych osobom poniżej 26. roku życia na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jak: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy bądź świadczenie rehabilitacyjne. Zdaniem wnioskodawcy, świadczenia te przysługują osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, a więc pozostają w stosunku pracy. Istnieje więc podstawa do uznania tych przychodów za związane ze stosunkiem pracy. A to znaczy – zdaniem urzędu – że wobec pracowników, którzy nie ukończyli 26. roku życia i pobierają te świadczenia, należy zastosować zwolnienie z PIT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z żadnym z tych wniosków. Przypomniał, że zgodnie z obowiązującym od lipca 2019 r. art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, wolne od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia. Zwolnienie jest limitowane do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85,5 tys. zł. Według dyrektora KIS, literalne brzmienie przepisu wskazuje, że zwolnione z PIT są przychody wypłacone do dnia 26. urodzin. W konsekwencji obowiązek poboru zaliczki przez płatnika wynikał będzie z momentu wypłaty wynagrodzenia.

Jeśli wynagrodzenie zostanie wypłacone do ukończenia 26. roku życia, to świadczeniodawca nie pobierze zaliczki. Natomiast w przypadku wynagrodzeń wypłacanych po tym dniu, na wypłacającym świadczenia – w stosunku do przychodów niekorzystających ze zwolnienia – ciążyć będą obowiązki płatnika: naliczania, poboru i odprowadzenia należnej zaliczki na podatek dochodowy – stwierdził dyrektor KIS.

Wyjaśnił też, jak rozliczać świadczenia z tytułu zasiłku chorobowego, macierzyńskiego oraz rehabilitacyjnego, wypłacane przez płatnika na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Płatnik nie może zastosować do nich zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT.

Świadczenia te, zgodnie z treścią art. 20 ust. 2 ustawy o PIT, stanowią przychody z innych źródeł – czytamy w interpretacji.

Numer interpretacji: 0112-KDIL3-1.4011.202. 2019.2.GM

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA