fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jakie odprawy dla zwalnianego pracownika

123RF
Zwalniany pracownik może nabyć prawo zarówno do odprawy emerytalnej, jak i odprawy z tytułu zwolnień grupowych. Strony mogą też przewidzieć w umowie odprawę, której nie wymaga kodeks pracy.
DWIE WYPŁATY

Nabycie przez pracownika uprawnienia do odprawy emerytalnej nie wyłącza prawa do odprawy z tytułu zwolnień grupowych.

- Pracownik w wieku emerytalnym otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Czy musimy mu wypłacić także odprawę emerytalną, czy przysługuje mu tylko odprawa z tytułu zwolnień grupowych?

Pracownik ma prawo zarówno do odprawy emerytalnej, jak i do odprawy pieniężnej, o której mowa w ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1969).

Zgodnie z art. 921 § 1 kodeksu pracy pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na jedno z tych świadczeń, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia (ustawy szczególne albo inne akty indywidualnego prawa prac...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA