fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

Więcej pieniędzy na korzystanie z Karty Dużej Rodziny i wyższe odpisy na ZFŚS

AdobeStock
Korzystanie z Karty Dużej Rodziny jest tak popularne, że trzeba przeznaczyć wyższe sumy na zniżki. Zwiększą się też kwoty przekazywane na świadczenia socjalne w zakładach pracy.

Pracodawcy do końca października 2019 r. muszą przeliczyć dokonane odpisy i zwiększenia, uwzględniając przekazaną już kwotę wpłat, i przelać różnicę na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Od 1 sierpnia 2019 r. podstawa naliczenia odpisu na ZFŚS zwiększyła się do kwoty 3389,90 zł. Zmianę tą wprowadziła wchodząca w życie ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zwiększą się również środki przeznaczone dla rodzin wielodzietnych. Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin posiadających co najmniej trójkę dzieci. Zainteresowanie wielodzietnych zniżkami okazało się tak duże, że należało zwiększyć limity. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Podstawa prawna: ustawa z 11 września 2019 r., DzU z 2019 r., poz. 1907

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA