fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Skutki krótszego okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Fotolia.com
Zastosowanie przez pracodawcę krótszego terminu wypowiedzenia oraz niewskazanie uzasadnionych przyczyn rozwiązania umowy o pracę uzasadnia zasądzenie wynagrodzenia za wymagany okres oraz odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku III PK 87/17 z 27 września 2018 r.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie wyrokiem z 12 września 2016 r. zasądził od H.A. Grupa SBS sp. z o.o. w L. na rzecz Ewy S. kwotę 11.945,09 zł tytułem wynagrodzenia oraz odsetek z ustawowymi odsetkami od dnia 30 czerwca 2015 r. do dnia zapłaty; kwotę 19.316,12 zł tytułem odprawy oraz odsetek z ustawowymi odsetkami od dnia 30 czerwca 2015 r. do dnia zapłaty.

Powódka domagała się zasądzenia od pozwanej spółki powyższych kwot w związku z otrzymaniem od pracodawcy oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, upływającego 15 września 2012 r. Pismo pracodawcy nie zawierało przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie. Ewa S. była zatrudniona na podstawie terminowej umowy o pracę, zawartej 31 grudnia 2004 r. na okres 11 lat. Sąd I instancji orzekł, że doszło do nieważności czynności prawnej zawarcia umowy na czas określony i zakwalifikował umowę łączącą powódkę...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA