fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Stosowne wynagrodzenie za korzystanie z utworu - co oznacza

123RF
Mówiąc o „stosownym wynagrodzeniu" należy widzieć w nim takie wynagrodzenie, jakie otrzymałby podmiot prawa autorskiego, gdyby pozwany zawarł z nim umowę o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia.

Ujęte w art. 79 u.p.a.p.p. formy ochrony autorskich praw majątkowych mają uniwersalny charakter, co łączy się z tym, że ich użycie w wypadku konkretnego naruszenia tego prawa, wymaga dostosowania do specyfiki danego pola eksploatacji i charakteru naruszeń.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku V CSK 617/15 z 18 stycznia 2018 r.

Spółka z o.o. wystąpiła z powództwem o usunięcie skutków naruszenia praw autorskich i zapłatę za wyrządzoną szkodę, przewidziane przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „ustawa"). Powód nabył od pozwanego majątkowe prawa autorskie do projektów graficznych. Pozwany natomiast, po ich zbyciu na rzecz powoda, zamieścił na swojej stronie internetowej prezentację, w której wykorzystał wizerunek projektu graficznego powoda. Naruszył tym przysługujące powodowi autorskie prawa majątkowe. Po wezwaniu do usunięcia skutków naruszenia praw, pozwany zastrzegł, że wizerunek ten nie jest przedmiotem ochrony prawnoautorskiej, a stanowi tylko ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA