fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wynagrodzenia: odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy nie jest jednoznaczna

Adobe Stock
Nie wystarczy posłużyć się sformułowaniem „kaucji gwarancyjnej", aby można było uznać, że mamy do czynienia z umową kaucji.

W procesie budowlanym inwestor wraz z wykonawcą odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie należne podwykonawcy. Czy w ramach tej solidarnej odpowiedzialności inwestor odpowiada również za zwrot kaucji gwarancyjnych, które wykonawca potrącił z tego wynagrodzenia? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta.

Zabezpieczenie roszczeń

Kaucje gwarancyjne są powszechnie stosowanym zabezpieczeniem roszczeń inwestora względem wykonawcy zarówno z tytułu należytego wykonania umowy, jak również prawidłowej realizacji obowiązków w okresie rękojmi i gwarancji.

Czytaj też: Podwykonawca nie dostanie od inwestora odsetek za opóźnienie

W praktyce najczęściej mechanizm kaucji funkcjonuje w ten sposób, że inwestor na poczet kaucji zabezpieczającej zatrzymuje część wynagrodzenia należnego wykonawcy. Jeżeli wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków, inwestor zaspokaja swoje roszczenia potrącając potrzebną kwotę z zatrzymanej kaucji. Po upływie czasu wskazanego w umowie (wykonanie umowy, ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA