fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

Motywacja dla handlowca to nie nagroda

123RF
Akcja motywacyjna nie stanie się konkursem tylko dlatego, że tak nazwie ją organizator.

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła agencja reklamowa. Wyjaśniła, że w swojej działalności organizuje na zlecenie innych firm akcje promocyjne w postaci loterii, konkursów, sprzedaży premiowych itd. Planuje zorganizowanie konkursu dla przedstawicieli handlowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę u dystrybutorów będących kontrahentami producenta głównego. Producent główny jest jej klientem i zleceniodawcą akcji, a ona będzie organizatorem. Agencja podkreśliła, że celem konkursu jest zwiększenie sprzedaży produktów producenta głównego. Pięciu najlepszych i najefektywniejszych przedstawicieli handlowych zostanie nagrodzonych. Nagrodami są wycieczki o wartości 4000 zł każda, wraz z kwotą pieniężną przewidzianą celem tzw. ubruttowienia nagrody. Zapytała czy wygrana w takim konkursie podlega zwolnieniu z PIT dla tzw. sprzedaży premiowej z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, i czy ona, jako organizator konkursu, jest płatnikiem 10-proc. zryczałtowanego PIT od nagrody.

Fiskus odpowiedział, że opisana przez agencję akcja to nie konkurs, ale program motywacyjny. Nagroda będzie bowiem niczym innym jak dodatkową gratyfikacją za dobre wyniki sprzedaży, a nie za wygraną w konkursie. Fiskus podkreślił, że celem konkursu, w odróżnieniu od działań motywacyjnych, nie jest motywowanie jego uczestnika do efektywniejszej pracy, poprawy jej wyników oraz osiągnięcia określonych zysków przez organizatora konkursu. W konsekwencji, jego zdaniem, nagrody w takich przedsięwzięciach nie będą podlegały 10-proc. zryczałtowanemu PIT. Urzędnicy nie odnieśli się też do zwolnienia, bo dotyczy ono tylko wygranych w konkursach.

W interpretacji stwierdzono, że wartość opisanej nagrody stanowi w PIT przychód z innych źródeł, który podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Na agencji nie ciąży zatem obowiązek płatnika. Będzie jedynie musiała wystawić i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informację PIT-8C, zgodnie z art. 42a ustawy o PIT.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił interpretację. Zgodził się ze spółką, że sporna akcja to konkurs. Nagrody są opodatkowane 10-proc. PIT, a spółka jest płatnikiem z tego tytułu.

Innego zdania był jednak Naczelny Sąd Administracyjny. Zauważył, że nagrody w spornym „konkursie" będą przyznane wyłącznie tym zatrudnionym na umowę o pracę przedstawicielom handlowym kontrahenta, którzy w danym okresie zrealizują największą sprzedaż produktów tego podmiotu. Celem tego przedsięwzięcia jest więc zwiększenie sprzedaży produktów. NSA zgodził się z fiskusem, że bonusy uzyskiwane przez uczestników tego przedsięwzięcia nie stanowią nagród w konkursie. Są nagrodami związanymi z najbardziej efektywnym realizowaniem stosunku pracy. Innymi słowy, będą one motywować nie tyle do współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami określonego „konkursu", ile do współzawodnictwa w pracy zawodowej, do osiągnięcia największej ilości obrotów i dochodów ich pracodawcy. Zdaniem sądu jest to więc niewątpliwie system motywacyjny. A tego rodzaju przedsięwzięcia i związanych z nim świadczeń nie można zasadnie uznać za konkurs lub nagrody z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

NSA podkreślił, że stan faktyczny to przedstawione we wniosku o interpretację przepisów fakty, zdarzenia, ich przebieg, istota oraz znaczenie. Nie można ich utożsamiać z nazwami nadanymi im przez wnioskodawcę. Przedsięwzięcie motywacyjne nazwane - na przykład – konkursem, poprzez takie nazwanie nie zmienia swej istoty, celu, znaczenia.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 czerwca 2018 r.

Sygnatura akt: II FSK 1673/16

Ewelina Buczkowska doradca podatkowy, Senior Manager, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Przychód osiągnięty z tytułu wygranej w konkursie co do zasady podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10 proc. wartości nagrody. Z uwagi na brak definicji ustawowej często jednak pojawia się wątpliwość, czy dane przedsięwzięcie w ogóle jest konkursem. W komentowanym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny musiał rozstrzygnąć tę kwestię w odniesieniu do agencji, która na zlecenie producenta nagradzała przedstawicieli handlowych zatrudnionych przez kontrahentów tego producenta za najwyższy wolumen sprzedaży jego produktów.

W ocenie agencji zorganizowane przez nią przedsięwzięcie to konkurs, według organu interpretacyjnego – program o charakterze motywacyjnym. Kwalifikacja prawna istotnie wpływa na skutki podatkowe. W przeciwieństwie do konkursu, dochód osiągnięty w ramach programu o charakterze motywacyjnym podlega opodatkowaniu według skali podatkowej (18 i 32 proc.).

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko fiskusa i orzekł, że agencja nie wydawała nagród w konkursie, lecz w ramach programu motywacyjnego nagradzała handlowców za efektywne realizowanie stosunku pracy.

Komentowany wyrok jest istotny dla organizatorów i uczestników podobnych przedsięwzięć. Sąd orzekł, że dla opodatkowania 10-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym nie wystarczy nazwanie przedsięwzięcia „konkursem". Analizie podlega stan faktyczny rozumiany jako fakty, zdarzenia, ich przebieg, istota oraz znaczenie, których nie można utożsamiać z nazwami. Ponadto, w ocenie sądu celem konkursu jest motywowanie poprzez nagrody do współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami w określonym obszarze, lecz nie w ramach pracy zawodowej – to już jest zadanie programu motywacyjnego. ?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA