fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

Kłopoty finansowe pracodawcy nie odwleką wypłaty wynagrodzenia - wyrok WSA

Pracodawca musi zapłacić zaległe wynagrodzenie z nakazu inspektora, nawet gdy ma kłopoty finansowe
www.sxc.hu
Niewypłacalność pracodawcy nie może spowodować uchylenia nakazu wypłaty wynagrodzenia.

Po kontroli w sp. z o.o. w Toruniu państwowy okręgowy inspektor pracy nakazał spółce wypłacić dwójce byłych pracowników wynagrodzenie za czerwiec 2017 r. Kilkanaście innych osób miało otrzymać ekwiwalent za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe.

Decyzje administracyjne wydano na podstawie przepisów ustawy z 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Ustawa wyposażyła inspektorów pracy w liczne kompetencje, m.in. do wydawania nakazów płatniczych, których istotą ma być skłonienie pracodawcy do wypłaty zaległego wynagrodzenia lub innego świadczenia związanego z pracą.

W 2016 r. inspektorzy pracy wydali 6,1 tys. decyzji płacowych, dotyczących 61,6 tys. pracowników, na kwotę 106,8 mln zł. Zrealizowano jednak tylko 2,5 tys. nakazów dotyczących 22 tys. pracowników, na 31,3 mln zł.

Różowo więc jeszcze nie jest. Zwłaszcza że nakazy dotyczą jedynie należności ze stosunku pracy, a nie z umów zlecenia czy umów o dzieło. Mimo to mogą być pomocne, ponieważ są natychmiast wykonalne, także w razie zaskarżenia przez pracodawcę decyzji PIP do sądu.

Skarga toruńskiej spółki na nakaz płatniczy okręgowego inspektora pracy trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Spółka nie zakwestionowała zaległości płatniczych wobec pracowników ani ich wysokości. Zażądała natomiast wstrzymania z urzędu natychmiastowego wykonania decyzji niewykonalnych z powodu złej sytuacji finansowej.

Sąd wyjaśnił, że jest to niemożliwe. Nakaz wypłaty wynagrodzenia oraz innych świadczeń należnych pracownikowi podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy art. 11 pkt 7 ustawy o PIP. Nie ma tu uznania administracyjnego, a za niewykonanie nakazu płatniczego grozi kara grzywny, którą płaci pracodawca jako osoba fizyczna. Skoro pracodawca zwlekał z wypłatą pieniędzy należących się pracownikom, były podstawy do wydania nakazów. Kwestia niewypłacalności pracodawcy, powstałej nawet z przyczyn niezawinionych przez niego, nie ma żadnego znaczenia dla oceny konieczności wydania nakazów. W przeciwnym wypadku nastąpiłoby bowiem przerzucenie na pracowników ryzyka ekonomicznego, które z woli ustawodawcy obciąża wyłącznie pracodawcę – stwierdził WSA.

Sąd nie uwzględnił również zarzutu spółki na niewstrzymanie wykonania decyzji pomimo ich niewykonalności z powodu trudności finansowych. Względy ekonomiczne i finansowe, utrudniające lub uniemożliwiające wykonanie decyzji, nie mogą być zakwalifikowane jako przesłanki ich niewykonalności – orzekł sąd, oddalając skargi. Na marginesie zauważył, że niewykonalność nie ma trwałego charakteru, ponieważ spółka stopniowo spłaca świadczenia pieniężne objęte nakazem. Wyroki są nieprawomocne.

sygnatura akt:II SA/Bd 1236/17 II SA/Bd 1236/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA