fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sąd może uznać, że pensja była zbyt wysoka - ekwiwalentność wynagrodzenia w orzecznictwie SN

W latach 2007 – 2015 minimalna płaca wzrosła w Polsce o 86 proc., a przeciętna – o 52 proc.
Bloomberg
Istotnym kryterium godziwości (sprawiedliwości) jest ekwiwalentność wynagrodzenia do pracy danego rodzaju, przy uwzględnieniu kwalifikacji wymaganych do jej wykonywania, jak również ilości i jakości świadczonej pracy.

Zgodnie z tezą wyroku Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2018 r. (sygn. I UK 166/17) co do zasady nie jest rolą sądu pracy ocena przyznawania pracownikom wygórowanych świadczeń. Przyznanie pracownikowi świadczenia nienależnie wysokiego z reguły nie powinno być przyczyną odmowy jego zasądzenia. Wymaga tego bezpieczeństwo obrotu, zasada pacta sunt servanda oraz ochrona pracownika. Pogłębione zaznajomienie się z orzecznictwem dotyczącym tej problematyki pozwala jednak na stwierdzenie, że ingerencje sądu dotyczące wysokości wynagrodzenia ustalanego przez strony umowy o pracę nie tylko nie są wykluczone, ale wcale nie należą do rzadkości.

Zastrzeżenia ZUS

Kwestionowanie wysokości wynagrodzenia ustalonego przez strony umowy o pracę odbywać się może co do zasady na dwóch polach. Pierwszy najczęściej występujący obszar sporu rozgrywa się między pracodawcą i pracownikiem z jednej strony a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z drugiej. Do sporu sądowego dochodzi wtedy, gd...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA