fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

Reprezentant handlowy bez minimalnej stawki wynagrodzenia na zleceniu czy świadczenia usług

www.sxc.hu
Agenci ubezpieczeniowi i reprezentanci handlowi nie zostaną objęci minimalną stawką wynagrodzenia za godzinę pracy na zleceniu czy świadczenia usług na działalności gospodarczej.

Tak wynika z poprawek do rządowego projektu zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu uchwalonych w zeszły czwartek przez Radę Dialogu Społecznego. To pierwsze takie porozumienie od lat.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zobowiązało się uwzględnić te zmiany w nowelizacji, która niebawem ma trafić do Sejmu.

Porozumienie zawarte przez związki zawodowe i organizacje pracodawców na forum RDS ogranicza więc działanie przepisów, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. W myśl uzgodnionej treści przepisu ewidencji czasu pracy na zleceniu czy przy prowadzeniu działalności gospodarczej nie będzie musiała prowadzić osoba, która sama decyduje o miejscu i czasie swojej pracy, a jej wynagrodzenie jest oparte na systemie prowizyjnym.

– Co ważne, oba te warunki muszą być spełnione łącznie – mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan. – W ten sposób obowiązki wynikające z nowych przepisów nie będą dotyczyły agentów ubezpieczeniowych czy przedstawicieli handlowych, dla których przecież ważne są nie grafiki, ale wyniki ich starań. Bardzo nam na tym zależało i cieszę się, że udało się wynegocjować taką zmianę projektu.

– W ten sposób spod działania nowych przepisów wypadnie nawet kilkadziesiąt tysięcy osób, których zarobki i tak najczęściej są wyższe niż 12 złotych za godzinę, a dzięki temu zapisowi nie będą podlegali obowiązek prowadzenia ewidencji ich czasu pracy – zauważa Witold Polkowski, ekspert Pracodawców RP. – Ciekawe jest tylko to, czy po zmianach w umowach zawieranych z innymi grupami zleceniobiorców nie zaczną się pojawiać elementy wynagrodzenia prowizyjnego, tylko po to, by uniknąć zbędnej biurokracji.

Z porozumienia wynika także ograniczenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy w kontrolowaniu stosowania nowych przepisów. Pierwotnie projekt przewidywał ogólne doprecyzowanie obowiązujących przepisów i dawał inspektorom prawo do kontrolowania firm o każdej porze dnia i nocy. Po zmianach kontrole stosowania minimalnych stawek wynagrodzenia na kontraktach cywilnoprawnych będą możliwe jedynie w godzinach działania danego przedsiębiorstwa.

Porozumienie przewiduje także wprowadzenie możliwości renegocjacji kontaktów zawartych przez firmy np. w trybie przetargów, przed zmianą przepisów. Tak by można je było dostosować do wyższych stawek wynagrodzenia zleceniobiorców, bez potrzeby zrywania takich umów i płacenia kar umownych. —mrz

etap legislacyjny: konsultacje społeczne

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA