fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

Jak ustalić odpis na fundusz na nowych zasadach

123RF
Przed 1 stycznia 2017 r. do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zobligowani byli pracodawcy zatrudniający 20 pracowników w przeliczeniu na pełen etat. Teraz limit wynosi 50 osób.

W 2017 roku w celu prawidłowego ustalenia wysokości odpisu na zfśs należy wziąć pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r., które wynosiło – 3161,77 zł. Od 1 stycznia 2017 r. kwota odpisu podstawowego zfśs na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach wzrosła więc i wynosi 1185,66 zł (37,5 proc. z kwoty 3161,77 zł). Wprowadzona zmiana wpłynęła również na zmianę wysokości świadczenia urlopowego na 2017 rok, którego wysokość nie może przekroczyć kwoty podstawowego odpisu na zfśs.

Terminy bez zmian

Nie zmieniła się częstotliwość wpłat na wyodrębnione konto zfśs. W dalszym ciągu przedsiębiorca, który tworzy fundusz, zobligowany jest do prawidłowego wyliczenia i przekazania na odpowiednie konto środków w dwóch ratach:

- do 31 maja 2017 r. oraz

- do 30 września 2017 r.

Na koniec roku należy skorygować wysokość przekazanych kwot w stosunku do rzeczywistego, przeciętnego stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełen etat. Jeżeli pojawi się niedopłata, to wówczas pracodawca będzie zobowiązany zasilić rachunek odpowiednią kwotą. Z kolei gdy pojawi się nadpłata, wówczas może sobie pomniejszyć saldo rachunku zfśs.

Przeznaczenie nadal istotne

Warto podkreślić, że w przypadku działalności socjalnej i przeznaczenia na nią środków z zfśs należy zwrócić szczególną uwagę na kryteria jakimi powinni kierować się przedsiębiorcy w celu przekazania dofinansowania osobom uprawnionym. Zakładowy fundusz powinien bowiem być dodatkowym świadczeniem dla potrzebujących. Nie powinien być natomiast wykorzystywany jednakowo dla wszystkich, musi być bowiem spełnione kryterium socjalne i materialne. Dodatkowe środki przeznaczone są na potrzebujących, których wybór powinien być jasno określony w regulaminie zfśs. Niedopilnowanie tych warunków może przedsiębiorcę narazić na kary ze strony ZUS, jeśli wykryje takie nieprawidłowości podczas kontroli.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA