fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Parabanki

SKOK: nowe zasady księgowe dla kas spółdzielczych

Fotorzepa, Michał Walczak
Od przyszłego roku będą łagodniejsze zasady księgowe dla kas spółdzielczych.

Zostało już opublikowane rozporządzenie ministra finansów dotyczące zasad księgowania w kasach, które w trakcie prac wzbudzało kontrowersje. Zacznie obowiązywać od 2017 r.

Jego pierwotna wersja została ostro skrytykowana przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz NBP, ponieważ proponowane zasady rachunkowości mogłyby sprzyjać sztucznemu kreowaniu wyników finansowych, czyli ich poprawie tylko na papierze. Po tej krytyce przeprowadzono uzgodnienia z udziałem zainteresowanych stron, ale nadzór i tak uważa, że nowe rozporządzenie idzie w przeciwnym kierunku, niż powinno.

– Uwzględniona została większość uwag zgłaszanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i NBP. Jednak w opinii UKNF zmiana obowiązujących przepisów nie znajduje obecnie uzasadnienia – mówi Maciej Krzysztoszek z biura prasowego KNF. Jak tłumaczy, w przypadku innych instytucji kredytowych działania legislacyjne zmierzają w kierunku podniesienia wymogów co do zasad wyceny i mitygowania ryzyka, zatem łagodzenie wymogów rachunkowości dla kas jest działaniem sprzecznym z zasadą ostrożności. Zmieniono m.in. definicję poszczególnych grup ryzyka służących do klasyfikacji należności, co wpływa na wysokość tworzonych odpisów. Dotychczas były dwa kryteria: terminowość spłaty i sytuacja ekonomiczna dłużnika. Zostanie tylko to drugie. Zmieniona została definicja gwarancji i poręczenia służącego za podstawę pomniejszania odpisów. Złagodzono zasady klasyfikowania należności restrukturyzowanych w stosunku do harmonogramów spłat.

Według nowej definicji za terminową spłatę będzie uważana także taka, której opóźnienie nie przekracza miesiąca. Nowe rozporządzenie zmienia też częstotliwość badania utraty wartości aktywów – dotychczas kasy musiały to robić co kwartał, a teraz raz na pół roku.

Tymczasem według nowych danych KNF sytuacja kapitałowa sektora SKOK nadal jest trudna. Prawie 30 proc. kredytów i pożyczek, licząc według wartości, nie jest spłacana w terminie. Na koniec I kwartału 2016 r. wykazywany w sprawozdawczości współczynnik wypłacalności wynosił 4,6 proc., podczas gdy minimalny wymagany to 5 proc. Jednak biorąc pod uwagę zastrzeżenia wynikające z korekt inspekcji nadzorczych, współczynnik ten jest bliski zera.

Ostatnio została zawieszona SKOK Skarbiec. Dotychczas upadło już sześć kas.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA