Arbitraż a rozstrzyganie sporów gospodarczych

Rzeczpospolita
Przepisy, które zaczną obowiązywać od 2016 roku, mają szansę zwiększyć atrakcyjność postępowań polubownych dla przedsiębiorców. Wszystko dzięki sprawniejszym procedurom i bardziej elastycznym rozwiązaniom – piszą eksperci.

Mariusz Haładyj

Rafał Kos

Rok 2015 przyniósł dwie ważne zmiany dotyczące sądownictwa polubownego w Polsce. Pierwszą wprowadza ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (dalej: PrRestr). Drugą oczekująca na podpis prezydenta RP nowelizacja z 24 lipca 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (dalej: ustawa ADR). Obie zaczną obowiązywać 1 stycznia 2016 r.

Motywem zmian była modernizacja przepisów, w tym dostosowanie ich do potrzeb przedsiębiorców. Ich skutkiem będzie zwiększenie pewności i trwałości zapisów na sąd polubowny oraz skrócenie postępowań postarbitrażowych. Zmiany są odpowiedzią na istotną część postulatów zgłaszanych przez środowiska eksperckie i gospodarcze.

Arbitraż (podobnie jak mediacja) posiada znaczący potencjał, aby stać się bardziej powszechnym niż dotychczas sposobem rozstrzygania sporów gospodarczych, szczególnie w dobie przeciążenia sądów liczbą wpływających...

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL