fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Felipe Solá: 30 lat Wspólnego Rynku Południa

Adobe Stock
Mercosur jest dla naszych krajów najważniejszym instrumentem polityki zagranicznej – pisze Felipe Solá, minister spraw zagranicznych, handlu międzynarodowego i wyznań Argentyny.

Wspólny Rynek Południa (Mecosur) został założony przez Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj na mocy traktatu z Asunción w 1991 r. Blok jest historycznym osiągnięciem regionu i jednym z kamieni milowych latynoamerykańskiej integracji gospodarczej, mającej na celu przezwyciężenie wcześniejszej logiki rywalizacji między krajami i nadanie współpracy dynamiki.

Z prawie 300 mln mieszkańców i powierzchnią blisko 15 mln km kw. (50 proc. większą od kontynentu europejskiego, niemal równą powierzchni Rosji) Mercosur jest znany ze swojego potencjału zasobów naturalnych i żywności. Blok eksportuje 63 proc. soi na świecie. Jest głównym globalnym eksporterem wołowiny, kurczaków, kukurydzy, kawy i żelaza oraz ósmym światowym producentem samochodów. Jego PKB w 2019 r. sięgnął 4 bln 467 mld dol. (wg parytetu siły nabywczej), co plasuje go na piątej pozycji wśród największych gospodarek świata.

Mimo że założycielom Mercosur przyświecały cele głównie gospodarcze i handlowe, blok odgrywa ważną rolę w umacnianiu demokracji i eliminowaniu konfliktów. Pokój jest niezbędnym warunkiem rozwoju, a integracja regionalna była kluczowym instrumentem konsolidacji naszego regionu jako strefy pokoju i współpracy bez konfliktów zbrojnych.

Zaczęliśmy w 1991 r. tworząc strefę wolnego handlu, aby naszymi towarami i usługami można było handlować bez ograniczeń, a wspólna zewnętrzną taryfa celna pozwalała zarządzać wymianą z resztą świata. Umożliwiło to prężny rozwój wspólnego handlu. Udało nam się wypromować wymianę między czterema krajami członkowskimi produktów o wartości dodanej, co pozwoliło na zwiększenie nietradycyjnej działalności eksportowej, tworzącej miejsca pracy o wysokiej wartości dodanej (m.in. biopaliwa, chemia i petrochemia, tworzywa sztuczne, produkty farmaceutycznych, hutnicze i motoryzacyjne). Dlatego, gdy Mercosur jest tradycyjnym i uznanym eksporterem surowców, znaczna część handlu prowadzonego między członkami bloku to wyroby przemysłowe, wśród których wyróżniają się samochody (prawie 50 proc. produktów w handlu między Argentyną i Brazylią).

Pracujemy nad ujednoliceniem przepisów technicznych, aby zapewnić bezpieczeństwo produkcji i konsumentów, bez utrudniania handlu. Zawsze była ważna koordynacja między naszymi krajami w zakresie zdrowia publicznego, zwłaszcza podczas pandemii Covid-19. Nasi obywatele mogą osiedlać się i swobodnie pracować w innych krajach bloku, co nie jest powszechne w innych częściach świata.

W 2004 r. utworzyliśmy Fundusz Konwergencji Strukturalnej Mercosur, za pośrednictwem którego do dziś 1 mld dol. został przeznaczony na bezzwrotne pożyczki m.in. na projekty infrastrukturalne i rozwojowe, co pozwoliło na zwiększenie konkurencyjności naszych gospodarek, zwłaszcza w słabiej rozwiniętych obszarach regionu.

Z drugiej strony, od pierwszych lat Mercosur negocjował i podpisywał umowy handlowe z większością krajów regionu latynoamerykańskiego, co pozwoliło na utworzenie strefy wolnego handlu, obejmującej dziś większość krajów Ameryki Łacińskiej. Jednocześnie negocjowaliśmy też umowy handlowe m.in. z Unią Europejską, EFTA, Izraelem, Egiptem, Indiami, krajami południowej Afryki. Mercosur nie koncentruje się na wymianie handlowej między swoimi członkami, ale jest platformą umożliwiającą naszym krajom otwarcie na resztę świata.

Współpraca w Mercosur obejmuje wiele dziedzin: kulturę, edukację, naukę i technologię, budowę wspólnego obywatelstwa, koordynację polityki społecznej i gospodarczej, itd.

Oczywiście wszystkie te osiągnięcia bloku w jego 30-letniej historii nie oznaczają, że nie ma już przed nami wyzwań. Zgodnie z naszym programem strategicznym pracujemy nad zdefiniowaniem wspólnych, skoordynowanych polityk dotyczących produktywnego rozwoju, pracujemy nad zwiększeniem naszych zdolności produkcji towarów i dostarczania usług, osiągnięciem efektów skali i pogłębionej specjalizacji oraz nad bardziej inteligentnym włączaniem się w najważniejsze łańcuchy globalne i globalne prądy inwestycyjne.

Mercosur ma rolę do odegrania na arenie międzynarodowej. Zarówno w ramach G20, jak i WTO, FAO i innych międzynarodowych organizacji unia między naszymi krajami pomaga nam bronić naszych pozycji w globalnej agendzie. W obliczu coraz większej złożoności sceny światowej i rosnących nań podziałów rośnie znaczenie koordynacji stanowisk, na co pozwala nam Mercosur.

Kierując się polityczną wolą integracji wierzymy, że jej celem jest poszukiwanie porozumienia, przy uszanowaniu różnorodności naszych krajów. Mercosur promuje solidarny regionalizm w kwestiach politycznych, gospodarczych i społecznych, bo wiemy, że wspólne stawianie czoła trudnościom czyni nas silniejszymi.

Mercosur jest dla naszych krajów najważniejszym instrumentem polityki zagranicznej ostatnich 30 lat. To polityka państwowa, która pozostaje niezmienna mimo zmian w rządach. W trakcie tych 30 lat osiągnęliśmy wiele wspólnych celów: przywiązanie do demokracji jako do podstawowego warunku życia naszych narodów; poszanowanie praw człowieka jako podstawowej i niezbywalnej wartości współistnienia; uznanie naszej różnorodności; koordynację naszych polityk wzrostu w celu zintegrowania naszych struktur produkcyjnych.

Świat doświadcza rekonfiguracji struktur globalnej władzy, wraz z kryzysem międzynarodowych instytucji, które kierowały nami przez ostatnie 70 lat. W obliczu wyzwań i niepewności, jakie stwarza ten scenariusz, nie mamy wątpliwości, że integracja naszych krajów nadal będzie najlepszym sposobem na przyspieszenie naszego rozwoju, zachowanie naszej suwerenności, promowanie dobrobytu naszych narodów i integrację ze światem.

Tłumaczenie nieoficjalne. Lead i śródtytuły od redakcji.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA