fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Za wywłaszczenie trzeba zapłacić

Kamienica
Kamienica
Fotorzepa/Piotr Nowak
Cel publiczny, na który odjęto działkę, powinien być ze względu na art. 21 Konstytucji RP pojmowany wąsko, a wszelkie niejasności trzeba interpretować na korzyść tego, kogo nieruchomość wywłaszczono.

Konstytucja RP chroni prawo własności w art. 21 ust. 1. Dopuszcza jednak wywłaszczenie, ale tylko wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem (art. 21 ust. 2 Konstytucji RP).

Zasady wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości określa ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. DzU z 2020 r., poz. 1990; dalej: u.g.n.). Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości (art. 112 ust. 2 u.g.n.). Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy (art. 112 ust. 3 u.g.n.).

Skarb Państwa i samorząd

Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorząd...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA