fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Ograniczenie obrotu gruntami rolnymi nie będzie dotyczyć spółek Skarbu Państwa

123RF
Przesyłowe spółki Skarbu Państwa będą mogły nabywać ziemię bez zgody krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Przepisów ograniczających obrót gruntami rolnymi nie będzie się stosować do spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem albo które jako jedyne posiadają koncesję na przesyłanie paliw ciekłych. Chodzi konkretnie o trzy spółki: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Gaz-System SA, a także PERN SA.

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Dzięki nowym przepisom spółki zyskają pełną swobodę w nabywaniu nieruchomości rolnych. Dziś są jej pozbawione. Priorytet w zakupie ziemi mają rolnicy indywidualni. Spółki muszą mieć zgodę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (to dawna Agencja Nieruchomości Rolnych).

Zgoda ta ma charakter uznaniowy. Nie ma żadnej gwarancji, że się ją otrzyma.

W wielu wypadkach może też dochodzić do wycieku informacji na temat nieruchomości, na których znajdują się ważne inwestycje energetyczne i gazowe. W efekcie może dochodzić do naruszenia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Nowe przepisy ułatwią więc realizację inwestycji o charakterze strategicznym dla Polski. Mają też poprawić ich bezpieczeństwo.

Projekt przewiduje, że postępowania wszczęte na podstawie nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a niezakończone przed jej wejściem w życie zostaną umorzone. Chodzi o te, w których biorą udział te trzy spółki, a które dotyczą nabycia przez nie nieruchomości rolnych.

Podobna zasada ma obowiązywać w wypadku czynności i zdarzeń prawnych, które miały miejsce pod rządami ustawy. Po zmianie przepisów będzie się stosowało do nich nowe, a nie stare regulacje.

Rząd proponuje, by nowela weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw. Projekt ma przejść szybką ścieżkę legislacyjną. Może wejść więc w życie już w przyszłym miesiącu. ©?

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA