fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nowe zasady: zmiana projektu po wydaniu pozwolenia lub zgłoszeniu budowy

Adobe Stock
Inwestor, bez uzyskania decyzji zamiennej, będzie mógł zmienić usytuowanie obiektu budowlanego. Zmiany te nie mogą jednak prowadzić do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której został on zaprojektowany.

Podstawowym mechanizmem pozwalającym na realizację budowy na innych zasadach, niż wynikające z przepisów techniczno-budowlanych jest uzyskanie od nich odstępstwa. Jednak procedurę tę przeprowadza się najczęściej przed wydaniem samego pozwolenia – w dotychczasowym stanie prawnym właściwie nie było innej możliwości. Zmianę w tym zakresie wprowadziła nowela Prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września br. - uzyskanie takiego odstępstwa będzie możliwe także na etapie wydawania decyzji zamiennej. W noweli ustawodawca zdecydował się również na uporządkowanie kwestii dotyczących odstępstw od zatwierdzonego – także w trybie zgłoszenia – projektu.

Istotne odstąpienie

Podstawową zmianą w omawianym zakresie jest nowa redakcja definicji istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz od projektu architektoniczno-budowlanego, czy innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę. Z legislacyjnego punktu widze...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA