fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Zmiany w rządowym programie "Mieszkanie+" - nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Fotorzepa, Piotr Guzik
W lokalach wybudowanych w programie Mieszkanie+ będzie obowiązywał czynsz rynkowy, a lokatorzy będą mogli ubiegać się o dopłaty.

Szykują się zmiany w rządowym programie Mieszkanie+. 15 sierpnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN). Ma ona usunąć bariery blokujące realizację tego programu.

Czytaj także:

Nowe przepisy przewidują, że Państwowy Fundusz Rozwoju Nieruchomości będzie mógł razem z Krajowym Zasobem Nieruchomości tworzyć spółki. Jako swój udział KZN będzie wnosił działki budowlane. Dotychczas tego rodzaju przepisów nie było. PFR Nieruchomości nie mógł więc budować na gruntach z państwowego banku ziemi. Nowela przewiduje również, że będzie mógł budować także razem z samorządem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

KZN będzie mógł pozyskiwać nieruchomości od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub instytutów badawczych. W zamian za ich przekazane spółki otrzymają wynagrodzenie. Pieniądze za przekazanie gruntów do KZN otrzymają również: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Mienia Wojskowego. Lasy Państwowe będą zwolnione z obowiązku przekazywania gruntów bankowi.

Nie będzie już narzucania wysokości czynszów w mieszkaniach wybudowanych w rządowym programie Mieszkanie+. Nowe przepisy przewidują, że będą one zależały od specyfiki inwestycji.

Do tej pory ustawa o KZN przewidywała ograniczenia co do stawek opłat za mieszkanie. Mianowicie miał być tzw. czynsz normowany. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pracowało nawet nad projektem rozporządzenia w sprawie wysokości stawek czynszu za mieszkania wybudowane z rządowego programu Mieszkanie+. Nigdy jednak nie zakończono prac nad tym rozporządzeniem. Nowelizacja wprowadza także zmiany w programie Mieszkanie na Start. Po wejściu w życie nowych przepisów dopłaty do czynszów będę przysługiwały większej liczbie najemców. Zgodnie z nowelizacją jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma wsparcie, jeżeli jego średni miesięczny dochód nie przekroczy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (wcześniej limit ten wynosił 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS). Za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym limit ten zwiększany jest o 40 pkt proc., a nie o 30 pkt proc., jak do tej pory.

Podstawa prawna: nowelizacja z 13 czerwca 2019 r. ustawy o KZN (DzU z 15 lipca 2019 r., poz. 1309)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA