fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Wspólnota mieszkaniowa nie może zakazać właścicielom najmu krótkoterminowego - wyrok Sądu Apelacyjnego

Fotolia
Wspólnota mieszkaniowa nie może zakazać właścicielom udostępniania lokalu turystom ani narzucać im, by podawali zarządowi numer telefonu lokatora.

Jedna ze wspólnot mieszkaniowych przyjęła regulamin porządku domowego. Przewidywał on m.in., że jeżeli z mieszkania dłużej niż siedem dni za zgodą właściciela korzysta inna osoba, to ma on obowiązek podać zarządowi jej numer telefonu. Inaczej ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody mogące wyniknąć z braku takiej informacji. Właściciele przyjęli też uchwałę zabraniającą najmu krótkoterminowego, w tym o charakterze hotelowym, działalności rozrywkowej, produkcyjnej oraz hodowli zwierząt.

Przeciwko takim zapisom dwóch uchwał zaprotestowało małżeństwo K. Ich zdaniem regulamin narusza ich dobra osobiste oraz prawo swobodnego korzystania z lokalu, którego są właścicielami. Druga zaś uchwała jest sprzeczna z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Wystąpili więc z pozwem do Sądu Okręgowego w Krakowie. Żądali w nim uchylenia tego zapisu regulaminu.

Wspólnota broniła się, że wszyscy właściciele głosowali za przyjęciem uchwał. W tym czasie małżonkowie K. nie byli jeszcze właścicielami lokalu w tym budynku. Nie mogą więc kwestionować uchwał. Ponadto ustawa o ochronie danych osobowych nie zabrania wspólnocie zbierania informacji. Może zbierać dane, które mają na celu ochronę jej praw, w szczególności ustalenie osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody.

Zdaniem wspólnoty świadczenie w mieszkaniach usług hotelarskich, najmu krótkoterminowego, usług rozrywkowych, produkcyjnych, hodowli zwierząt wymaga zmiany przeznaczenia lokalu (jego części). Ponadto świadczenie wymienionych usług zwiększy koszty oraz uciążliwości związane ze sposobem korzystania z lokalu, a brak kontroli usługobiorców uniemożliwi wspólnocie dochodzenie praw.

Sąd przyznał rację małżeństwu K. Jego zdaniem obowiązek podawania zarządcy numeru telefonu lokatora istotnie ingeruje w sferę jego prywatności i może negatywnie wpływać na decyzję o najmie danego lokalu, a to z kolei ogranicza szanse właściciela na jego wynajęcie, ogranicza jego prawa do swobodnego dysponowania lokalem i narusza jego interes jako właściciela.

Gdy chodzi o zakaz prowadzenia najmu, to jest sprzeczny zarówno z przeznaczeniem lokalu mieszkalnego, jak i z interesem właścicieli. Natomiast usług hotelowych w mieszkaniu nie wolno prowadzić. Zakaz nie ma więc sensu, ponieważ istnieje już w przepisach.

Wspólnota mieszkaniowa odwołała się do Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Tam jednak również przegrała. Według SA zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 4 ustawy o własności lokali wspólnota mieszkaniowa jest uprawniona do sprzeciwiania się zmianie przeznaczenia części wspólnych nieruchomości polegającej na świadczeniu przez członka wspólnoty usług. Niemniej w sprawie nie został wykazany zarzut, jakoby powodowie poprzez najem zmierzali do zmiany przeznaczenia części wspólnych nieruchomości. Nie ma najmniejszych podstaw, by twierdzić, że obsługa najemców lokalu powodów będzie świadczona na nieruchomości wspólnej.

sygnatura akt: I ACa 961/16

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA