fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Powszechne uwłaszczenie: nie wolno żądać zwrotu bonifikaty w opłacie za przekształcenie

Adobe Stock
Władze miasta nie mogą żądać od właściciela zwrotu bonifikaty w opłacie przekształceniowej, jeżeli w ciągu pięciu lat od jej otrzymania np. otworzyli sklep.

Tego typu warunek pojawił się w uchwale Rady miasta Ełk w sprawie bonifikaty w opłacie przekształceniowej. Z tego powodu w trybie nadzorczym Wojewoda Warmińsko - Mazurski stwierdził jej nieważność.

Z uchwały wynikało, że bonifikata w pewnych sytuacjach podlega zwrotowi przed upływem 5 lat. Mianowicie chodzi o przypadki, kiedy właściciel domu jednorodzinnego lub mieszkania, wykorzystał nieruchomość na inne cele aniżeli cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Przykładowo w mieszkaniu urządził sklep.

Obowiązek zwrotu bonifikaty miał dotyczyć również następców prawnych właściciela mieszkania (domu), które uzyskały bonifikatę od opłaty.

Zdaniem wojewody tego rodzaju postanowienia naruszają art. 9 ust. 4 i 5 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z tymi przepisami, w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego, właściwy organ może udzielić właścicielom domów jednorodzinnych (osobom fizycznym) , lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od tej opłaty na podstawie uchwały właściwej rady albo sejmiku. W uchwale tej określa się w szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych.

W ocenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przepis nie daje prawa ustalania gminie prawa do ustalania zasad, kiedy może odebrać bonifikatę swojemu mieszkańcowi.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA