fbTrack

Nieruchomości

Wspólnota mieszkaniowa nie musi demontować blokad parkingowych - wyrok WSA

Fotorzepa/Jakub Ostałowski
Wspólnota mieszkaniowa nie musi demontować blokad miejsc parkingowych.

Inspektorzy nadzoru budowlanego w Krakowie nakazali wspólnocie mieszkaniowej zdemontowanie blokad parkingowych, istniejących na każdym z wyznaczonych 11 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł jednak, że podstawa prawna nakazu w żaden sposób prawnie nie uzasadnia nałożonych obowiązków, i uchylił decyzje zarówno I, jak i II instancji.

Prawną podstawą nakazu miał być art. 66 ust. 1, wprowadzony do prawa budowlanego po nowelizacji w 2015 r. Przepis ten przewiduje, że w razie stwierdzenia nieuzasadnionych ingerencji organ nadzoru budowlanego nakazuje usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń lub przywrócenie stanu poprzedniego. Chodzi o przypadki, gdy charakter zmian uniemożliwia lub znacznie utrudnia użytkowanie budynku do celów mieszkalnych.

Zdaniem inspektorów taka ingerencja nastąpiła w postaci montażu blokad na stanowiskach dla niepełnosprawnych. Takie miejsca powinny mieć charakter ogólnodostępnych miejsc parkingowych, z których mogą korzystać wyłącznie osoby niepełnosprawne – stwierdzili. Założenie blokad w miejscach dla niepełnosprawnych to uniemożliwia.

Wspólnota mieszkaniowa zaskarżyła decyzje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Jej zdaniem umieszczenie blokad parkingowych na miejscach dla niepełnosprawnych pozwala na korzystanie z tych miejsc przez osoby wyłącznie do tego uprawnione.

WSA zauważył, że organy nadzoru budowlanego obu instancji nie wykazały, ażeby to wspólnota mieszkaniowa zamontowała blokady. Niemożliwe staje się zatem nałożenie na nią obowiązku ich likwidacji. Również przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wprowadzają jedynie wymóg zaprojektowania odpowiednich miejsc postojowych, w tym również stanowisk postojowych dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Ale nic nie mówią, że mają to być ogólnodostępne miejsca postojowe. Byłby to pogląd zbyt daleko idący i nie ma żadnego umocowania w obowiązującym prawie – uznał sąd. Funkcja parkingowa to nie funkcja mieszkaniowa. Popierając pogląd organów, należałoby uznać, że montaż jakichkolwiek blokad na miejscach postojowych przy budynkach mieszkalnych jest niezgodny z prawem, gdyż utrudnia czy wręcz uniemożliwia parkowanie jakimkolwiek osobom, także pełnosprawnym, z wyjątkiem osoby, która wykupiła prawo do tego miejsca.

Wyrok jest nieprawomocny.

sygn. akt: II SA/Kr 1547/17

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL