fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność - zwrot bonifikaty

Fotorzepa, Adam Burakowski
Miasto ma prawo żądać zwrotu bonifikaty udzielonej w opłacie za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność po zbyt wczesnej sprzedaży działki. Nie ma znaczenia, że pieniądze będą przeznaczone na mieszkanie.

W piątek Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie niekorzystne dla Adama K., mieszkańca Łodzi. Odziedziczył on dom po wujostwie razem z prawem użytkowania wieczystego gruntu.

Postanowił je wykupić na podstawie ustawy o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dalej: ustawa przekształceniowa). Otrzymał bardzo atrakcyjną bonifikatę. Wartość użytkowania została oszacowana na 131 tys. zł. Tymczasem Adam K. zapłacił tylko 1 proc. tej kwoty, czyli 131 zł.

Następnie nieruchomość sprzedał. Za pieniądze, które otrzymał z tego tytułu, chciał kupić mieszkanie.

Miasto zażądało zwrotu upustu. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 15 ustawy przekształceniowej ma prawo żądać zwrotu bonifikaty, jeżeli nieruchomość przed upływem pięciu lat od daty wykupu będzie zbyta (z wyjątkiem osób bliskich) lub wykorzysta na inne cele niż mieszkaniowe.

Adam K. zwrócił się do prezydenta Łodzi o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. Tłumaczył, że dom był w złym stanie, a on nie dysponował środkami wystarczającymi na jego remont. Pieniądze ze sprzedaży chciał wydać na mieszkanie. Prezydent jednak odmówił.

Wówczas Adam K. odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Bronił się, że miasto miało prawo żądać zwrotu bonifikaty dopiero po łącznym spełnieniu dwóch przesłanek z art. 4 ust. 15 ustawy przekształceniowej. Mianowicie zbycie musi nastąpić przed upływem pięciu lat, a środki uzyskane w wyniku transakcji mają być wykorzystane na cele inne niż mieszkaniowe. Za taką wykładnią przepisów przemawia fakt, że taka zasada jest stosowana do mieszkań komunalnych (chodzi o ustawę o gospodarce nieruchomościami).

SKO nie przyznało racji Adamowi K. Wówczas wystąpił ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. WSA rozstrzygnął tak jak SKO. Według niego interpretacja art. 4 ust. 15 ustawy przekształceniowej nie budzi wątpliwości. Wystarczy, że nastąpi zbycie przed upływem pięciu lat, nieważne na jaki cel.

Adam K. postanowił walczyć dalej. Wystąpił ze skargą do NSA. A ten ją oddalił. Jego zdaniem gdyby ustawodawca chciał obie przesłanki (zbycie, cel mieszkaniowy) traktować łącznie, toby przyjął odpowiednie uregulowania, tak jak dla mieszkań komunalnych.

Sygnatura akt: I OSK 1742/14

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA