fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Spory z deweloperami dotyczące wad budynków i nieruchomości wspólnej

Fotolia
Kwestia uprawnień wspólnoty mieszkaniowej w sprawach roszczeń związanych z ujawnieniem wad fizycznych nieruchomości wspólnej oraz możliwość skutecznego dochodzenia tych roszczeń przez wspólnoty mieszkaniowe była wielokrotnie rozważana przez Sąd Najwyższy, którego linia orzecznicza – mimo iż niejednolita w przeszłości – obecnie kształtuje się w sposób pozwalający na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące zakresu uprawnień wspólnoty mieszkaniowej. Jaka ona jest?

Wspólnota mieszkaniowa działając w ramach przyznanej jej zdolności prawnej może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku.

Zdolność procesowa wspólnoty mieszkaniowej

Działając jako tzw. ułomna (ustawowa) osoba prawna, opisana w kodeksie cywilnym jest bowiem podmiotem stosunków cywilnoprawnych i może posiadać majątek własny, odrębny od majątków właścicieli lokali. Należy jednak pamiętać, że przepisy ustawy o własności lokali ograniczają skład majątku własnego wspólnoty mieszkaniowej jedynie do praw i obowiązków związanych z gospodarowaniem nieruchomością wspólną. Poglądy te nie budzą aktualnie wątpliwości i znajdują aprobatę w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Czytaj także: Niższa cena nieruchomości za brak obietnic dewelopera

Co do zasady, wspólnoty mieszkaniowe mają zdolność sądową i procesową, co pozwala im na bycie stroną postępowań cywilnych oraz aktywne w nich uczestnictwo. Niemniej jednak w zakresie omawianych roszczeń wzgl...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA