fbTrack
REKLAMA

Nieruchomości

Instalacja gazowa w domu - wszystko, co warto wiedzieć

Wykorzystanie gazu w budynkach jest wygodnym, bezobsługowym rozwiązaniem. Poprawnie wykonana instalacja gazowa to podstawa bezpieczeństwa niezależnie od miejsca jej zastosowania. Przed podjęciem decyzji o montażu warto zapoznać się z możliwościami, jakie daje, ale także uwarunkowania prawnymi, koniecznymi do spełnienia. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie niespodzianek.

Rodzaje instalacji gazowych

Współcześnie instalacje gazowe są jednymi z najpopularniejszych, zarówno w przypadku domów jednorodzinnych, jak i budynków wielorodzinnych. Mogą być one wykorzystywane w różnych celach. Najczęściej służą do ogrzewania pomieszczeń domowych lub podgrzewania wody. Zdarza się także, że w budynku znajduje się kuchenka gazowa, która zasilana jest tym paliwem. 

Rodzaje instalacji gazowych można wyróżnić także z uwagi na sposób dystrybucji do budynku. W tym zakresie wyróżnia się:

  • instalację wykorzystującą gaz ziemny.
  • instalację z LPG - czyli gazem płynnym.

Zdecydowanie częściej stosowanym rozwiązaniem jest instalacja gazowa wykorzystująca gaz ziemny. W tym przypadku konieczne jest podłączenie do sieci gazowej. Następuje wówczas stały dostęp do paliwa, za które naliczane są opłaty za faktyczne zużycie lub w systemie ryczałtowym. 

Przydomowa instalacja gazowa na paliwo płynne wykorzystuje z kolei specjalny zbiornik, który umieszczone jest na zewnątrz budynku. Istnieją dwa sposoby wejścia w jego posiadanie. Można zdecydować się na zakup. Wówczas koszty początkowe będą wyższe, ale zwrócą się już po kilku latach. Możliwa jest także dzierżawa - w tym przypadku należy liczyć się z wyższą opłatą comiesięczną. Umowa może zakładać również dostawę paliwa od wybranego dostawcy, który będzie miał stawkę wyższą niż standard rynkowy.

Elementy instalacji gazowych

Każda instalacja gazowa składa się z wielu elementów, które połączone ze sobą zapewniają szczelność. Wśród nich znajdują się między innymi: 

  • rury - pełniące rolę przewodów, którymi transportowane jest paliwo,
  • złączki - umożliwiające połączenie poszczególnych elementów instalacji lub zmianę kierunku przesyłu paliwa,
  • obejmy - dzięki którym możliwe mocowanie elementów instalacyjnych np. do ściany,
  • armatura czerpalna - dzięki niej wykonywane jest podłączenie instalacji gazowej np. do kuchenki,
  • armatura regulacyjna - umożliwiająca kontrolę nad dopływem gazu lub jego odcięciem,
  • gazomierze - wykorzystywane do kontroli zużycia gazu,
  • akcesoria ochronne i uszczelniające - filtry ochronne, pasty lub nici, dzięki którym zapewniona jest szczelność instalacji,
  • reduktory ciśnienia - umożliwiające regulację ciśnienia gazu w instalacji.

Ponadto bardzo ważnymi elementami są także otwory rewizyjne, które ułatwiają dostęp do systemu instalacyjnego w przypadku jego ewentualnych nieprawidłowości.

Montaż instalacji gazowej w domu - wymagania

Montaż instalacji gazowej w budynku związany jest z formalnościami, które muszą zostać spełnione. Podstawą jest projekt sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. W przypadku nieprawidłowości wynikających z błędów projektowych to właśnie ta osoba pociągana jest do odpowiedzialności. 

W niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie pozwolenia na montaż instalacji gazowej. W nowym budynku można wnioskować o pozytywne rozpatrzenie sprawy wraz z momentem, kiedy uzyskiwane jest pozwolenie na budowę domu. Budynki, które już istnieją, mogą otrzymywać takie pozwolenie  - pod warunkiem dobrze wykonanego projektu, o którym wspomniano wyżej. Oprócz tego konieczne jest złożenie opinii kominiarskiej oraz dokumentów potwierdzających prawa do dysponowania budynkiem. 

Próba szczelności instalacji gazowej

Każda instalacja gazowa, która oddawana jest do użytku, powinna przejść próbę szczelności, czego wymagają przepisy prawne. Kwestia pomiaru szczelności instalacji dotyczy także budynków, które były wyłączone z użytku na czas co najmniej 6 miesięcy.

Specjalista sklepu internetowego Instalguru podkreśla: Do przeprowadzenia prób szczelności wykorzystywany jest manometr spełniający odpowiednie wymagania jakościowe oraz legalizację

Wyniki pomiarowe zapisywane są w formie protokołu. Jeżeli są one prawidłowe, następuje odbiór techniczny instalacji. Ważną kwestią jest obecność wykonawcy systemu instalacyjnego oraz właściciela budynku, który jednocześnie sprawuje rolę właściciela wykonanej instalacji.

Przeglądy instalacji gazowych 

Jednym z najważniejszych aspektów poprawnie działającego systemu instalacyjnego jest szczelność. Ta powinna być sprawdzana podczas regularnych przeglądów. W przypadku budynku jednorodzinnego za kontrolę odpowiada jego właściciel. W budynkach wielorodzinnych odpowiedzialność spada na zarządcę. Taki przegląd powinien być wykonywany raz na rok. Z kolei co 5 lat konieczne jest sprawdzenie stanu całego budynku i wszystkich instalacji, co regulowane jest prawem budowlanym. 

Wbrew powszechnym opiniom gaz jest paliwem bezpiecznym - pod warunkiem spełnienia wszelkich formalności i wymagań dotyczących samych instalacji.

 Materiał Promocyjny 

REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA