fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Niepełnosprawni

RPO o barierach w dostępie niepełnosprawnych do urzędowych stron www

www.sxc.hu
Co resort cyfryzacji zamierza zrobić, by gminy i powiaty dostosowały swoje strony internetowe do potrzeb osób niepełnosprawnych – odpowiedzi na takie pytanie rzecznik praw obywatelskich oczekuje od szefowej tego resortu Anny Streżyńskiej.

Rzecznik Adam Bodnar przypomina, że z końcem maja 2015 r. upłynął termin dostosowania wszystkich publicznych serwisów internetowych do wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), co oznacza taką architekturę strony internetowej, aby korzystające z niej osoby niepełnosprawne, nie musiały używać przy tym dodatkowych urządzeń i aplikacji. Termin dostosowania został wyznaczony w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 526).

RPO zwraca uwagę na wyniki ankiety przeprowadzonej w 2014 i 2015 r. w jednostkach samorządu terytorialnego. Strony internetowe w całości lub częściowo zgodne z wytycznymi WCAG 2.0, według deklaracji samorządów posiada 34 proc. gmin i powiatów, które wzięły udział w badaniu, kolejnych 55 proc. planowało lub prowadziło prace dostosowujące. Natomiast 11 proc. gmin i powiatów nie widzi potrzeby posiadania dostępnych stron internetowych choć obowiązek dostosowania witryny do standardu WCAG 2.0 wynika wprost z przepisów prawa. Z badania ankietowego wynika też, że około 29 proc. gmin i powiatów w ogóle nie planuje przeprowadzenia oceny dostępności administrowanych przez siebie stron internetowych pod kątem ich dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- Wyniki wspomnianego badania prowadzą do uzasadnionego podejrzenia, że znaczna część organów jednostek samorządu terytorialnego w ogóle nie zdaje sobie sprawy z obowiązku dostosowania swoich serwisów internetowych do wymagań stawianych im w przepisach powszechnie obowiązującego prawa – podkreśla RPO.

Rzecznik poprosił szefową ministerstwa cyfryzacji o wyjaśnienie, jakie działania podjęto w celu dotrzymania terminu zapewnienia pełnej dostępności publicznych stron internetowych, a także, jak resort cyfryzacji zamierza zapewnić dostępność stron internetowych jednostek samorządu terytorialnego.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA