fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mundurowi

Co może zwolnić żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych

Fotorzepa, Jakub Ostałowski jo Jakub Ostałowski
Zwolnić żołnierza z ćwiczeń wojskowych mogą tylko szczególne okoliczności.

W lipcu 2017 r. wojskowy komendant uzupełnień powołał Bogdana L. (dane zmienione) na miesięczne ćwiczenia wojskowe na przełomie września i października.

Powołanie do czynnej służby wojskowej następuje ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP, w ramach powszechnego obowiązku obrony – stwierdził w uzasadnieniu.

Bogdan L. zwrócił się o zwolnienie go z ćwiczeń, ponieważ żona pracuje w systemie trzyzmianowym i on musi się opiekować 11-letnim dzieckiem. Prowadzi też jednoosobową działalność gospodarczą. Zawarł wiele umów o świadczenie usług polegających na nagłych wyjazdach do awarii instalacji. Niedochowanie zawartych umów może spowodować niepowetowaną stratę majątkową.

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gorzowie Wielkopolskim nie uwzględnił odwołania. Stwierdził, że zgodnie z rozporządzeniem ministra obrony narodowej z 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych w razie śmierci albo obłożnej choroby członka rodziny lub innych szczególnie uzasadnionych okoliczności wojskowy komendant uzupełnień może zwolnić żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem. Tu takie okoliczności nie występują. Sprawowanie opieki nad dzieckiem nie może być podstawą do uchylenia karty powołania na ćwiczenia wojskowe. Została ona doręczona z dużym wyprzedzeniem, dając możliwość uniknięcia dezorganizacji pracy zawodowej i życia rodzinnego. Oprócz uposażenia za okres ćwiczeń wojskowych Bogdanowi L. będzie też przysługiwać świadczenie rekompensujące.

Bogdan L. zaskarżył odmowne decyzje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Podobnie jak poprzednio przekonywał, że zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności przemawiające za zwolnieniem go z ćwiczeń.

Sąd zwrócił przede wszystkim uwagę, że obowiązek służby wojskowej ma charakter powszechny i dotyczy wszystkich obywateli polskich w wieku od 18 do 50 lub 60 lat. Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz na pełnieniu okresowej służby wojskowej. Zwolnienie z ćwiczeń może nastąpić w trakcie ich odbywania bądź wcześniej. Dotyczy to jednak sytuacji szczególnych, zdarzeń wyjątkowych.

WSA ocenił, że przesłanki, na które powoływał się skarżący, nie mają takiego charakteru. Mają związek z organizacją życia zawodowego oraz rodzinnego, ale nie są to zdarzenia szczególne, nagłe i nieprzewidywalne. A wskutek doręczenia karty powołania ze sporym wyprzedzeniem skarżący miał możliwość takiej organizacji spraw osobistych i zawodowych, aby sprostać nałożonemu obowiązkowi odbycia ćwiczeń wojskowych. Inna interpretacja pozostawałaby w kolizji z art. 58 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony, który mówi o obowiązku służby wojskowej.

sygnatura akt: II SA/Go 984/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA