fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Moja Emerytura

Zapłać mniejszy podatek dzięki IKZE

Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak
Zbliża się termin rozliczenia PIT. Pamiętajmy, że indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego uprawnia do odpisania dokonanych na nie wpłat od podstawy opodatkowania.

Osoby, które w ubiegłym roku wpłaciły na takie na konto pieniądze, mogą to uwzględnić, rozliczając swój PIT za 2015 r. (trzeba to zrobić do końca kwietnia 2016 r.). Odliczenie przysługuje tym, którzy płacą podatek dochodowy na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawki 18 i 32 proc.), ale również osobom prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną liniową stawką 19 proc. Mogą to zrobić także przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem ryczałtem ewidencjonowanym.

Jak dokonać odpisu

Jeśli rozliczamy się na podstawie deklaracji PIT-37, czyli przychód nasz pochodzi np. z umowy o pracę, to kwotę odliczanych wpłat na IKZE należy wykazać w załączniku PIT/0 w rubryce B7. Tę samą kwotę należy wykazać w części D składanej deklaracji PIT-37. Z kolei jeśli rozliczamy się na podstawie deklaracji PIT-36, czyli uzyskujemy przychód prowadząc działalność gospodarczą i rozliczamy się wg skali podatkowej, lub rozliczamy się na podstawie deklaracji PIT-28, czyli uzyskujemy np. przychody podlegające rozliczeniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to kwotę odliczenia wykazujemy w załączniku PIT/0 w rubryce B7. Tę samą kwotę należy wykazać w części F składanej deklaracji PIT-36 lub w części D.1 składanej deklaracji PIT-28. Jeśli zaś rozliczamy się na podstawie deklaracji PIT-36L, czyli uzyskujemy przychód prowadząc działalność gospodarczą i rozliczamy się liniowo – wg stawki 19 proc., to kwotę odliczenia wykazujemy bezpośrednio w składanej deklaracji PIT-36L w części E.

Podstawą dokonania odliczeń są dowody wpłat na IKZE. Musimy je mieć, żeby móc przedstawić w urzędzie skarbowym. Może to być zwykły wydruk przelewu z naszego konta bankowego. Powinien zawierać dane osoby wpłacającej składkę i instytucji finansowej, do której były przekazywane środki. Potrzebna jest także wysokość kwoty oraz tytuł przelewu.

Pamiętajmy, że wpłaty na IKZE są ograniczone rocznym limitem. W ubiegłym roku można było zasilić konto kwotą wynoszącą maksymalnie 4750,80 zł. Tegoroczny limit wpłat na IKZE wynosi 4866 zł, czyli jest większy o ponad 115 zł. Nadwyżka środków ponad ustawowy limit jest zwracana klientowi przez instytucję finansową.

Warto oszczędzać

– Tylko 21 proc. pracujących Polaków odkłada środki z myślą o emeryturze. Tymczasem gromadzenie nawet niewielkich kwot zapewni konkretny kapitał na przyszłość. Wybierając pomiędzy IKE a IKZE należy wziąć pod uwagę kwestię odkładanych i uzyskiwanych oszczędności, limity wpłat oraz elastyczność każdego z rozwiązań. Z większości kalkulacji wynika, że lepszym rozwiązaniem jest IKZE, ze względu na finansowe korzyści co roku w postaci możliwości dokonania odliczeń w PIT. Dobrym pomysłem jest jednak założenie obu kont i zapewnienie sobie spokojniejszej starości – radzi Weronika Dejneka, Dyrektor Biura Produktów Inwestycyjnych PZU.

Warto zaznaczyć, że w przypadku obu narzędzi funkcjonuje limit wpłat. Na IKE w danym roku możemy wpłacić trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. W 2016 roku daje to kwotę 12 165 zł. Na IKZE zaś maksymalnie w danym roku wpłacić możemy tylko 1,2-krotność średniego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, czyli w 2016 roku 4 866 zł.

Nadzór nad prowadzeniem IKE oraz IKZE przez instytucje finansowe sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, więc nie musimy martwić się o bezpieczeństwo naszych wpłat. Ponadto gwarantują je także sektorowe regulacje prawne właściwe dla każdego z rodzajów instytucji, w których można gromadzić kapitał emerytalny. Zgromadzone pieniądze nie leżą – są inwestowane. W co? To zależy od formy, w której prowadzone jest IKE bądź IKZE.

– W przypadku ubezpieczenia na życie z UFK lub funduszu inwestycyjnego, które są prowadzone odpowiednio przez zakłady ubezpieczeń i towarzystwa funduszy inwestycyjnych, wpłacane środki są inwestowane w jeden lub kilka funduszy wybranych przez klienta. Jeśli udamy się zaś do domu maklerskiego, zostanie nam założony rachunek inwestycyjny. Środki tam wpłacane będą inwestowane w tzw. zdematerializowane papiery wartościowe, czyli np. akcje lub obligacje. Z kolei banki środki z prowadzonych przez siebie IKE lub IKZE lokują na rachunkach oszczędnościowych. A powszechne towarzystwa emerytalne – na dobrowolnym funduszu emerytalnym – tłumaczy Weronika Dejneka.

Źródło: mojaemerytura.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA