Media i internet

Agora z porozumieniem w sprawie zwolnienia grupowego

Fotorzepa, Rafał Guz
Zwolnienie obejmie do 53 pracowników segmentu druk w Grupie Agora, czyli ok. 16,3 proc. wszystkich zatrudnionych w tym segmencie.

Spółka zawarła właśnie w tej sprawie trójstronne porozumienie ze związkiem zawodowym i radą pracowników. Zwolnienia potrwają od 15 lutego do 16 marca.

- Na mocy porozumienia zwalniani pracownicy otrzymają wsparcie szersze niż to, które wynika z obowiązujących spółkę przepisów prawa. Do odprawy wynikającej z przepisów prawa doliczona zostanie dodatkowa rekompensata w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownicy objęci zostaną także działaniami osłonowymi obejmującymi m.in. wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz przekwalifikowaniu. Części pracowników, którzy pozostaną zatrudnieni w segmencie Druk podwyższone zostanie wynagrodzenie zasadnicze w związku między innymi ze zmienionym zakresem obowiązków – podała spółka.

Spółka będzie musiała w związku z tymi planami stworzyć rezerwę, która obciąży wynik całej grupy w pierwszym kwartale 2018 r. o 1,6 mln zł. - Grupa Agora szacuje, że oszczędności z tytułu restrukturyzacji w skali roku mogą wynieść około 2,0 - 2,5 mln zł. Spółka przekaże ostateczne kwoty kosztów i oszczędności z tytułu przeprowadzenia zwolnienia grupowego wraz z komentarzem zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2018 r. – podano.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL