fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

MP Ubezpieczenia

Odszkodowanie za zimowe szkody. Warunki jego otrzymania

Poniesione przez śnieg i lód straty trzeba udokumentować
Shutterstock
W tym roku wreszcie mieliśmy okazję doświadczyć paru tygodni prawdziwej zimy. A zima to śnieg i lód i związane z tym szkody.

Pani Agnieszka zaparkowała samochód niedaleko budynku należącego do wspólnoty mieszkaniowej. Zarządca nieruchomości nie zadbał o usunięcie śniegu i lodu z dachu i w czasie roztopów masa rozpuszczającego się śniegu i lodu spadła na samochód, uszkadzając karoserię.

Pan Adam poślizgnął się na oblodzonych schodach do kamienicy, co skończyło się otwartym złamaniem nogi. Przed nim długa rehabilitacja.

To typowe przypadki szkód, do których dochodzi zimą, a które wiążą się z możliwością dochodzenia odszkodowania od sprawcy zaniedbań.

Warunki otrzymania odszkodowania

Pierwszym warunkiem otrzymania odszkodowania jest zaniedbanie obowiązków po stronie właściciela czy zarządcy nieruchomości, na której doszło do szkody. Co należy do tych obowiązków?

Właściciele domów i wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek odśnieżać chodniki wzdłuż posesji oraz troszczyć się o właściwy stan budynku, w tym usuwać z dachu sople czy zalegający śnieg. Śnieg znajdujący się na chodniku powinien być odgarniany i składowany w takim miejscu, aby nie powodował zakłóceń w ruchu pieszym oraz ruchu pojazdów w takim stopniu, aby chodnik nie był śliski. Chodnik powinien być utrzymany w takim stanie, aby korzystanie z niego przez użytkowników nie narażało ich na doznanie szkody. Trzeba też usuwać śnieg czy sople z dachu i balkonów.

Właściciel posesji musi zadbać o oczyszczanie chodnika tylko wówczas, gdy przylega on bezpośrednio do jego działki. Nie musi tego robić, jeśli chodnik jest odgrodzony trawnikiem czy pasem zieleni lub gdy dopuszczone jest na nim płatne parkowanie aut. Uprzątanie błota, śniegu i lodu z chodnika oznacza usunięcie ich na brzeg od strony drogi.

Właścicielem jest nie tylko osoba dysponująca wyłącznym prawem własności, ale także współwłaściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości.

Jeżeli do szkody dojdzie na chodniku będącym otoczeniem drogi publicznej, wówczas odpowiada zarządca drogi publicznej. Jest to odpowiednio: dla drogi krajowej – generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad, dla drogi wojewódzkiej – zarząd województwa, dla drogi powiatowej – zarząd powiatu, dla drogi gminnej – wójt (burmistrz, prezydent miasta). Za zaniedbania na przystankach odpowiada ten zakład komunikacji, który je użytkuje.

Czasami niełatwo jest udowodnić, że doszło do zaniedbań, mimo że na chodniku leżał śnieg czy schody były oblodzone. Wszystko zależy od indywidualnych okoliczności sprawy. W czasie śnieżycy nie da się natychmiast usuwać śniegu, może się też zdarzyć, że do szkody doszło, zanim dozorca usunął lód ze schodów po mroźnej nocy.

Osoba, która doznała strat, musi udokumentować szkodę

Jeśli złamała nogę, potrzebna będzie dokumentacja lekarska, jeśli uszkodzony został samochód: zdjęcia i rachunki za naprawę.

Kolejną sprawą do udowodnienia jest związek przyczynowy pomiędzy szkodą a działaniem lub zaniechaniem, z którym przepisy wiążą obowiązek naprawienia szkody. Chodzi o to, że złamanie nogi musi wiązać się z upadkiem na schodach, a uszkodzenie karoserii w aucie z upadkiem zwałów śniegu z dachu. W tym celu przydatne będą zeznania świadków i zdjęcia, które obejmują nie tylko same uszkodzenia, ale też pokazują szerszy plan. Warto też – w miarę możliwości – postarać się o oświadczenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę.

Poszkodowany może wystąpić o zwrot wydatków poniesionych w związku z wypadkiem, w tym zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrotu kosztów naprawy samochodu czy zniszczonych ubrań.

Zdarza się, że poszkodowany przyczynił się do szkody, np. gdy poślizgnął się na schodach, będąc w stanie nietrzeźwości. W takim przypadku odszkodowanie jest zmniejszane, stosownie do stopnia winy obu stron.

Z żądaniem wypłaty odszkodowania poszkodowany powinien zgłosić się do osoby, instytucji czy firmy, która ponosi odpowiedzialność za zdarzenie, czyli np. wspólnoty mieszkaniowej czy właściciela sklepu. Jeżeli podmiot ten ma polisę OC, wówczas można udać się bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń.

Źródło: pieniadze.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA