Lotnictwo

Przedsiębiorstwi Państwowe „Porty Lotnicze” będzie miało prezesa

123rf.com
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”.

Dotychczas obowiązywała ustawa z 23 października 1987 roku, która opierała się, między innymi, na przepisach, dotyczących powszechnego obowiązku obrony Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

 Zachowana  została  dotychczasowa forma działalności, PPL pozostają przedsiębiorstwem państwowym, a nadzór nad nim sprawuje minister odpowiedzialny za transport, czyli Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Utrzymane zostają wszystkie przepisy regulujące podstawy działalności PPL.

 Zmieni się  natomiast struktura zarządzania, która była wprowadzona ustawą z 1987 roku. Naczelny dyrektor, zebrania delegatów i rada pracownicza — zostaną zastąpione prezesem PPL oraz radą nadzorczą, która będzie organem kolegialnym, z zagwarantowaną reprezentacją załogi, o  ściśle określonych kompetencjach, w tym między innymi sprawowania nadzoru nad gospodarką finansową PPL.

 Ustawę o PPL Sejm uchwalił 15 września 2017 roku. 22 września 2017 dokument bez poprawek przyjął Senat. Nowe przepisy wejdą w życie o upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 Przeciwko nowej ustawie o PPL opowiedziała się Rada Pracownicza, która przestanie istnieć, oraz część działających w firmie związków zawodowych, które w najbliższych dniach planują zorganizowanie pikiety przed MIiB.

Natomiast dla pracowników PPL nowe przepisy nie wnoszą nic nowego, poza przyspieszeniem procesów decyzyjnych w firmie. Dotychczas zawarte umowy o pracę będą obowiązywały na niezmienionych zasadach. Zarząd zapowiada, że firma się rozwija i nie są planowane żadne zwolnienia.

 PPL jest największym przedsiębiorstwem infrastruktury transportowej w Polsce. Należy do niego m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie, największy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo–Wschodniej, który w tym roku obsłuży ok 15 mln pasażerów, o ok jedną czwartą więcej, niż przed rokiem. Warszawskie lotnisko jest również największym przedsiębiorstwem w Grupie Kapitałowej PPL, która posiada udziały lub akcje 15 spółek.

 

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL