fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kościół

Hierarchowie przeciw Deklaracji LGBT+

Fotorzepa, Piotr Guzik
- „Deklaracja LGBT+" przyjęta przez władze Warszawy jest sprzeczna z konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz z obowiązującym prawem oświatowym – uważają obaj warszawscy biskupi.

Kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski i bp Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski opublikowali wspólne stanowisko w sprawie deklaracji dotyczącej polityki miejskiej wobec osób homoseksualnych, biseksualnych oraz transwestytów (LGBT).

W dokumencie przyjętym dwa tygodnie temu prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zobowiązał się m.in. do wspierania działań na rzecz bezpieczeństwa osób LGBT+, edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej w szkole, działania na rzecz wolności artystycznej, utworzenia hostelu interwencyjnego dla osób będących w sytuacji kryzysowej.

"Publikacja deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+" wzbudziła emocje i uzasadnione zaniepokojenie wiernych, którzy w różnorodnej formie coraz liczniej zwracają się do biskupów warszawskich z prośbą o wsparcie" – napisali obaj warszawscy biskupi we wspólnym stanowisku.

Kard. Kazimierz Nycz i bp Romuald Kamiński podkreślają, że w oficjalnych dokumentach Kościół katolicki nie podejmował kwestii „LGBT+", ale wielokrotnie wypowiadał się na temat homoseksualizmu i osób homoseksualnych.

"Często przypomina o szacunku, jakim powinno się obdarzać osoby homoseksualne. „Bóg kocha każdego człowieka – powtórzyli biskupi zebrani na ostatnim Synodzie o młodzieży – i podobnie czyni Kościół, ponawiając swoje zaangażowanie w zwalczanie wszelkiej dyskryminacji i przemocy na podstawie płciowości" – przypominają warszawscy metropolici.

Hierarchowie przytoczyli nauczanie "Katechizmu Kościoła Katolickiego"", że "akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane", a osoby homoseksualne wezwane są do życia w czystości.

"Chrześcijańska antropologia nie może zaakceptować wielu obecnych w ideologii LGBT aspektów, działań i postulatów, w tym związanych z promocją zawartej tam wizji ludzkiej płciowości, rodziny i jej roli w społeczeństwie, małżeństwa" – uważają warszawscy biskupi.

Pasterze archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej krytycznie i z niepokojem odnoszą się do treści zaprezentowanego dokumentu, szczególnie w części dotyczącej edukacji seksualnej w szkołach.

Zwracają też uwagę, że „chrześcijańska antropologia nie może zaakceptować wielu obecnych w ideologii LGBT aspektów, działań i postulatów, w tym związanych z promocją zawartej tam wizji ludzkiej płciowości, rodziny i jej roli w społeczeństwie, małżeństwa oraz tzw. „praw reprodukcyjnych".

Niepokój obu warszawskich biskupów wzbudzają standardy i wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które, jak wynika z zapisu w 'Deklaracji', stoją u podstaw zaprezentowanej tam „edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole".

"Brak jakiejkolwiek wzmianki w omawianym dokumencie na temat roli rodziców – wobec których szkoła wraz ze wszystkimi obecnymi w niej elementami edukacji ma charakter służebny – może oznaczać, że "Deklaracja" jest sprzeczna z konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz z obowiązującym prawem oświatowym" – napisano we wspólnym stanowisku warszawskich hierarchów.

Dodano, że autorzy „Deklaracji LGBT +" przyznają, że konsultowali jej treść w dialogu ze społecznością LGBT+, a więc pominęli pozostałą część społeczeństwa Warszawy.

"Niepokojem napawa fakt, że zapisy znajdujące się w innych częściach "Deklaracji" zmierzają do zinstytucjonalizowania postaw LGBT " - twierdzą warszawscy metropolici.

Deklarują, że kościół popiera działania zmierzające ku temu, aby to rodzice mieli decydujący wpływ na kształtowanie swoich dzieci.

"Należy dołożyć wszelkich starań, aby każdy uczeń i uczennica byli otoczeni szczególną opieką ze strony dyrekcji, pedagogów, nauczycieli, zwłaszcza gdy są zagrożone jakąkolwiek formą przemocy czy dyskryminacji. Należy zadbać o mądre wychowanie seksualne, które powinno mieć swój początek w rodzinie i być kontynuowane w szkole" – uważają biskupi.

Podkreślili również, że "wychowanie seksualne, nie może stać w sprzeczności z wartościami wyznawanymi przez rodziców, którzy chcą je przekazać swoim dzieciom".

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA