fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Czy wolno reklamować produkt kupiony od osoby fizycznej

www.sxc.hu
Czy kupując produkt w sieci, który jest tam wystawiony nie przez przedsiębiorcę, lecz przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, mogę skorzystać z prawa reklamacji – pyta czytelnik.

Tak. Wolno reklamować rzecz kupioną od osoby fizycznej, która nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, czyli mówiąc wprost nie jest przedsiębiorcą. Jeżeli osoba fizyczna decyduje się na sprzedaż jakiegoś towaru, to musi pamiętać, że podobnie jak przedsiębiorca odpowiada przed kupującym.

Zasady składania reklamacji w takich przypadkach określają przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi. Są one zawarte w artykułach 556-576.

Zgodnie z art. 556 sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jak widać przepis ten nie ogranicza sprzedawcy do przedsiębiorcy, a kupującego do konsumenta (chociaż warto zaznaczyć, że jeżeli kupującym jest konsument, to przysługuje mu szereg dodatkowych praw, których nie ma kupujący przedsiębiorca).

Pojęcie wady fizycznej przybliża art. 5561 . Zgodnie z nim wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

- nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

- nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

- została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Natomiast art. 5563 stanowi, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

Zgodnie z dalszymi przepisami, niezależnie od tego czy sprzedającym była osoba fizyczna, czy też przedsiębiorca, w przypadku wykrycia wady kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie (nie można odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna) lub też wolno wystąpić z żądaniem wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Na koniec warto pamiętać, że sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA