fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zwrot kosztów dojazdu do prywatnej przychodni w przypadku odwołania wizyty

Adobe Stock
- Czy w przypadku niepoinformowania przez przychodnię o odwołaniu prywatnej specjalistycznej wizyty lekarskiej, należy mi się zwrot kosztów niepotrzebnego dojazdu do przychodni (mieszkam 300 km od niej) – pyta pan Jerzy.

Świadczenia udzielane prywatnie (niefinansowane ze środków publicznych) realizowane są na zasadach umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 K.c.). Odpowiedzialność zleceniobiorcy (usługodawcy) jest odpowiedzialnością kontraktową, uregulowaną w art. 471 K.c. Zgodnie z tym przepisem, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, chyba że jest ono następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Z zadanego pytania wynika, że podmiot prowadzący przychodnie dysponował z odpowiednim uprzedzeniem wiedzą o tym, że wizyta nie będzie mogła się odbyć. W takim wypadku, brak poinformowania pacjenta, z całą pewnością uchybia obowiązkowi zachowania należytej staranności, uwzględniającej zawodowy charakter działalności (art. 355 K.c. w zw. z art. 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta).

Odrębną kwestią jest wysokość mo...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA