fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Kary dla zleceniobiorców za wprowadzenie firmy w błąd co do wysokości zarobków

123RF
Po 1 stycznia 2016 r. zatrudnieni na zleceniach zapłacą firmom z własnej kieszeni na pokrycie zaległych składek ZUS i karnych odsetek.

Po naszym tekście "Składki od zleceń od 2016 r. – firmy nie unikną błędów" z 18 grudnia 2015 r. otrzymaliśmy stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ważne dla przedsiębiorców zatrudniających ponad 700 tys. zleceniobiorców.

Zapłacą za swój błąd

Wynika z niego, że od 1 stycznia 2016 r. w zawieranych umowach-zleceniach powinni oni zastrzec odpowiedzialność zleceniobiorcy za wprowadzenie w błąd. Chodzi o przypadki, gdy jedna osoba jest zatrudniona w kilku firmach. Od nowego roku przepisy nakładają na wszystkich zleceniodawców obowiązek zapłaty składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od kolejnych umów zawartych z taką osobą, aż zostaną one potrącone od łącznie co najmniej minimalnego wynagrodzenia (1850 zł w 2016 r.). Jeśli zleceniobiorca poda im nieprawdziwe informacje o swoich zarobkach w innych firmach, przedsiębiorcy będą musieli korygować złożone w ZUS dokumenty i dopłacać karne odsetki od składek zapłaconych po terminie.

– Nie powinno być tak, aby przepisy rodziły konflikt pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, a w tym wypadku wszystko zmierza w tę stronę – zauważa Witold Polkowski, ekspert Pracodawców RP. – Przedsiębiorcy będą zaś mieli spore kłopoty ze stosowaniem nowych przepisów.

Te nie regulują bowiem, w jakiej formie zleceniobiorcy powinni przekazywać informacje o swoich zarobkach w innych firmach. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpowiada, że może to być dokument wystawiony przez innego płatnika/płatników składek, z którego wynikałaby wysokość wypłaty oraz jej data. Do umowy-zlecenia ze stałą stawką miesięcznego wynagrodzenia wystarczy zaś dołączyć umowę zawartą z inną firmą jako informację o zarobkach. Dokumentem mającym wpływ na ustalenie właściwego schematu podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy-zlecenia może być również pisemne oświadczenie zleceniobiorcy.

Zmora księgowych

Problem polega na tym, że wielu błędów nie będzie można uniknąć nawet w razie aktywnej współpracy ze zleceniobiorcą. Najtrudniej będzie z wynagradzanymi w stawce godzinowej, gdy do końca nie wiadomo, ile taka osoba zarobi w danym miesiącu. A będzie to miało znaczenie dla pozostałych przedsiębiorców, u których jest zatrudniona.

Przykładowo, jeśli jej zarobki w firmie A przekroczą minimalne wynagrodzenie, to tylko ta spółka ma obowiązek zapłacić wszystkie składki do ZUS, pozostałe zaś zapłacą za nią wyłącznie składkę zdrowotną. Jeśli z powodu przestoju w firmie A wynagrodzenie zleceniobiorcy spadnie do 1000 zł, to składki ZUS będzie musiał zapłacić przedsiębiorca B, u którego zleceniobiorca dorobił 200 zł, oraz kolejna firma C, która wypłaci mu 500 zł za prace wykonane w poprzednim miesiącu.

Podobne problemy mogą być ze zleceniobiorcami, którzy co miesiąc wystawiają rachunki płatne np. w ciągu siedmiu dni od złożenia. Ważna staje się wtedy data zapłaty wynagrodzenia, która może przechodzić z miesiąca na miesiąc. Jeśli np. w styczniu zleceniobiorca spóźni się ze złożeniem rachunku w firmie A i pieniądze dostanie w lutym, to pozostali kontrahenci będą musieli zapłacić za niego pełne składki do ZUS.

Podstawa prawna: ustawa z 23 października 2014 r. DzU z 18 grudnia 2014 r., poz. 1831

Opinia dla „Rz"

Andrzej Radzisław, radca prawny, współpracuje z kancelarią LexConsulting.pl

Przedsiębiorca powinien zastrzec w umowie-zleceniu obowiązek zwrotu przez zleceniobiorcę karnych odsetek od zaległości, a także zwrotu części składek ZUS potrącanych z jego wynagrodzenia. Uprości to późniejsze dochodzenie należności. Tu nie chodzi o kary umowne, jedynie o zobowiązanie zleceniobiorcy do informowania na bieżąco o zmianach, jakie mogą mieć wpływ na obowiązek zapłaty składek. Powinien mieć świadomość, że takie będą konsekwencje, jeśli nie dopilnuje swoich obowiązków. Firmy mogą też chronić się przed odpowiedzialnością, składając w ZUS wniosek o sprawdzenie, czy składki ze zleceń zostały rozliczone prawidłowo. Zakład ma obowiązek niezwłocznej odpowiedzi, choć na samym początku zostanie zasypany takimi wnioskami. Na odpowiedź trzeba będzie poczekać. Pytanie, kto zapłaci odsetki za ten okres.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA