fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Harmonogramy czasu pracy na 2018 rok

Adobe Stock
Harmonogramy na 2018 r. będą się różnić od dotychczasowych przede wszystkim dla osób zatrudnionych w podmiotach zajmujących się handlem. Od marca 2018 r. zacznie je obowiązywać zakaz pracy w niektóre niedziele miesiąca.

Zachowane są przy tym wszystkie reguły ustalania wymiaru czasu pracy obowiązujące w 2017 r.

Czas pracy nie może zatem przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Obowiązkiem pracodawcy jest obliczenie wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym, który może trwać od miesiąca do maksymalnie 12 miesięcy. Dzięki temu można zaplanować i rozliczyć czas pracy, w tym ustalić, czy miała miejsce praca w godzinach nadliczbowych.

Święto, które przypada w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Najczęściej wolna z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy jest sobota. W 2018 r. święto przypada w jedną sobotę – jest to Święto Trzech Króli, 6 stycznia 2018 r. Pracownikom, którzy mają wyznaczoną sobotę jako wolną od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy pracodawcy będą musieli przyznać dodatkowy dzień wolny z tego tytułu.

Wymiar czasu pracy na kolejne okresy rozliczeniowe w 2018 r. należy obliczyć w następujący sposób:

Miesięczne wymiary czasu pracy w 2018 r.
Rzeczpospolita

KROK 1. Pełne tygodnie w okresie rozliczeniowym

Pracodawca rozpoczyna obliczanie wymiaru czasu pracy od ustalenia, ile w przyjętym u niego okresie rozliczeniowym jest pełnych tygodni. Następnie liczbę tę mnoży przez 40 godzin. W 2018 r. w okresach rozliczeniowych:

- 1-miesięcznych – w każdym miesiącu roku będą 4 pełne tygodnie,

- 3-miesięcznych – w I kwartale (styczeń–marzec) będzie 12 pełnych tygodni, a w pozostałych 3 kwartałach po 13 pełnych tygodni,

- 4-miesięcznych – będzie po 17 pełnych tygodni na każde 4 miesiące,

- 6-miesięcznych – w pierwszym półroczu (styczeń–czerwiec) będzie 25 pełnych tygodni, a w drugim półroczu (lipiec–grudzień) 26 pełnych tygodni,

- 12-miesięcznych – będą 52 pełne tygodnie.

KROK 2. Dni „wystające" poza pełne tygodnie

Następnie należy ustalić tzw. dni wystające poza pełne tygodnie w okresie rozliczeniowym, przypadające od poniedziałku do piątku. Mnoży się je przez 8 godzin. Otrzymany wynik dodaje do wyniku uzyskanego w poprzednim kroku.

KROK 3. Wymiar obniżą święta

Wyniki działań dokonanych w kroku 2 nie są ostateczne. Pracodawca musi je obniżyć o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela. Chodzi tu o dni świąteczne, które są w Polsce dniami ustawowo wolnymi od pracy, wskazanymi w art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 90). W 2018 r. będzie ich 10:

- 1 stycznia (poniedziałek) – Nowy Rok,

- 6 stycznia (sobota) – Święto Trzech Króli,

- 2 kwietnia (poniedziałek) – drugi dzień Wielkiej Nocy,

- 1 maja (wtorek) – Święto Państwowe,

- 3 maja (czwartek) – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

- 31 maja (czwartek) – dzień Bożego Ciała,

- 15 sierpnia (środa) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

- 1 listopada (czwartek) – Wszystkich Świętych,

- 25 grudnia (wtorek) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

- 26 grudnia (środa) – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Natomiast święta przypadające w 2018 r. w niedzielę, tj.:

- 1 kwietnia – pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

- 20 maja – pierwszy dzień Zielonych Świątek,

- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

nie będą obniżały wymiaru czasu pracy zatrudnionych.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA