fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ugoda pozasądowa albo przed sądem lub mediatorem między pracodawcą a pracownikiem

123RF
Pracodawca będący w sporze z podwładnym nie musi czekać, aż zakończy się on wydaniem wyroku. Do szybszego finału może doprowadzić w polubowny sposób.

Chodzi o zawarcie ugody pozasądowej albo podpisanie jej przed sądem lub mediatorem.

Ugoda to w istocie umowa określająca zasady zakończenia powstałego sporu. To kompromis polegający na częściowej rezygnacji przez każdą ze stron ze swoich żądań, aby skończyć trwający spór. Jej istotną cechą są wzajemne ustępstwa dokonywane w celu osiągnięcia porozumienia.

Zwykle ugoda powoduje również szybsze i tańsze zamknięcie sporu. Umożliwia też stronom np. odroczenie terminu płatności, rozłożenie należności na raty lub zmianę sposobu rozwiązania umowy o pracę.

Strony procesu mogą zawrzeć ugodę właściwie w każdym momencie, zanim sąd wyda wyrok w sprawie. Do jej zawarcia dojdzie także w postępowaniu odwoławczym przed rozpoznaniem sprawy przez sąd II instancji. Także sądy dążą do ugodowego zakończenia sporu. Wskazuje na to art. 10 kodeksu postępowania cywilnego. W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stadium postępowania dąż...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA