fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Wynagrodzenie zleceniobiorcy: od stycznia trzeba uważać na nowe wykroczenie

Zleceniodawcy będą kontrolowani, czy płacą minimalną pensję wypłacaną w formie pieniężnej raz na miesiąc.
123RF
Od nowego roku zleceniobiorca ma zarabiać na godzinę nie mniej niż 13 złotych. Zaniżenie wypłaty będzie zagrożone grzywną do 30 000 złotych. Zgoda pracobiorcy na obniżkę nie zwolni zlecającego z odpowiedzialności.

Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie. Do niedawna ta zasada kojarzyła się wyłącznie ze szczególnymi uprawnieniami pracowników, jednak ma się to zmienić. To konsekwencja coraz bardziej powszechniejszych form zatrudnienia, jakimi są umowy cywilnoprawne – w szczególności umowa-zlecenia. Strony mogą w nich kształtować wynagrodzenie za wykonaną pracę w sposób dowolny. Problem w tym, że wykonawcy często świadczą usługi w warunkach zbliżonych do tych, które charakteryzują stosunek pracy, natomiast otrzymują w zamian dużo niższe wynagrodzenie od etatowców.

Był to jeden z powodów zmian wprowadzonych ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, która od stycznia 2017 r. przewiduje wobec zleceniobiorców minimalny poziom pensji za godzinę pracy. Oznacza to, że w przypadku umów wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi wysokość wynagrodzenia powinna być tak ustalona, aby zarobek za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi nie zeszła poniżej minimalnej stawki.

W praktyce nie można wykluczyć, że mimo wejścia zmian w życie od 1 stycznia 2017 r., część podmiotów, na rzecz których wykonywane jest zlecenie lub świadczona usługa, nie zastosuje nowej, gwarantowanej minimalnej stawki godzinowej. Takie postępowanie może się jednak okazać mocno ryzykowne. Zgodnie z nowymi przepisami kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy bądź innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi, wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

W pierwszej kolejności warto zauważyć, że wykroczeniem jest wypłacanie wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia w wysokości niższej, niż wynika to z minimalnej stawki godzinowej. Jak zatem potraktować zupełne zaniechanie wypłacania wynagrodzenia? Należy przyjąć, że mimo, iż przepis regulujący nowe wykroczenie odnosi się do wypłacania wynagrodzenia w wysokości zaniżonej, to wykroczeniem będzie też całkowite zaniechanie wypłaty.

Należy też zwrócić uwagę, że przepis regulujący nowe wykroczenie posługuje się słowem „wypłaca" – może to rodzić wątpliwość, czy nawet jednorazowe wypłacenie wynagrodzenia na poziomie niższym niż minimalne to wykroczenie. Wydaje się, że tak. Zarówno jednorazowy epizod zaniżenia pensji, jak i regularne takie postępowanie, może skutkować odpowiedzialnością za wykroczenie.

Nowe przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zawierają bezwzględny zakaz zrzeczenia się przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej. Dotyczy to również przeniesienia prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę. Uwzględniając te zasady należy uznać, że zleceniodawca popełni wykroczenie także wtedy, gdy uzyska zgodę pracobiorcy na obniżenie wynagrodzenia poniżej minimalnej stawki godzinowej z różnych względów, np. z powodu złej sytuacji ekonomicznej podmiotu.

Strony mogą ustalić w umowie wynagrodzenie z tytułu wykonywania zlecenia lub realizacji usługi na poziomie wyższym od gwarantowanego przepisami godzinowego minimum. W takim przypadku ochroną objęte jest tylko wynagrodzenie w wysokości minimalnej. Tym samym należy uznać, że jeśli podmiot zlecający nie wypłaca wynagrodzenia w pełnej wysokości ustalonej w umowie, ale odpowiada ono co najmniej kwocie minimalnej, nie można mówić o popełnieniu wykroczenia.

Autor jest prawnikiem, ekspertem prawa pracy

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA