fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Błędy w świadectwie pracy do poprawki długo po terminie

123RF
Pracownik powinien zwrócić się o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Nie oznacza to jednak, że wniosek złożony po tym czasie szef może zignorować.
Świadectwo pracy to oświadczenie wiedzy, dokument potwierdzający przebieg zatrudnienia, mający istotny wpływ na uprawnienia pracownicze. Jednak mimo że przepisy kodeksu pracy i rozporządzenie wykonawcze kompleksowo regulują zawartość świadectwa pracy, zdarza się, że zawiera ono nieprawidłowe informacje lub brakuje w nim jakichś wymaganych treści.

Konieczność korekty

Nie ma problemu, gdy uchybienia wyjdą na jaw na etapie ostatecznej weryfikacji świadectwa przed jego przekazaniem. Gorzej, jeśli odkryje je były pracownik. Oczywiście nie ma on obowiązku weryfikować treści otrzymanego dokumentu, szczególnie gdy nie ma wiedzy umożliwiającej jego ocenę pod względem poprawności i kompletności. Jednak w przypadku, gdy uzna, że świadectwo pracy wymaga korekty, w ciągu 7 dni powinien zwrócić się do byłego pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie dokumentu. Gdy ten nie uwzględni wniosku, może skierować sprawę do sądu pracy.
Termin na żądanie sprostowania jest bardzo krótki. Nie można więc wykluczyć sytuacji, gdy pracownik ujawni nieprawidłowości w świadectwie pracy później. Przepisy nie przewidują zaś możliwości skutecznego kierowania wniosków w sprawie sprostowania po upływie 7 dni. Czy to oznacza, że pracownik nie powinien zawiadomić byłego pracodawcy o błędach/brakach w świadectwie, a pracodawca nie musi podjąć żadnych działań?

W interesie stron

Należy uznać, że pracownik powinien zwrócić się z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy w każdym przypadku, gdy dokument uważa za wadliwy – niezależnie od tego, że upłynął ustawowy termin zobowiązujący pracodawcę do rozpatrzenia podania w tej sprawie. Pracodawca zaś – mimo że nie wynika to z przepisów o prostowaniu świadectwa pracy – powinien taki wniosek rozpatrzyć. Świadectwo pracy to bowiem bardzo ważny dokument, mający wpływ na szereg uprawnień pracowniczych. Utrzymywanie w mocy świadectwa zawierającego błędy, to naruszenie zasady rzetelnego i zgodnego z prawem zamieszczania informacji w dokumentacji pracowniczej. Tym samym pracodawca nie powinien odmawiać rozpatrzenia spóźnionego wniosku w sprawie sprostowania, ponieważ wydanie prawidłowego świadectwa, wolnego od błędów, leży w interesie zarówno pracownika, jak i pracodawcy.
—Sebastian Kryczka prawnik, ekspert prawa pracy

Wysyłka z własnej inicjatywy

Błędy w świadectwie pracy może ujawnić sam pracodawca. Czy powinien wówczas coś zrobić, mimo że pracownik nie wnioskował o jego sprostowanie? Wydaje się, że słusznym postępowaniem w tej sytuacji jest wystawienie nowego świadectwa z jednoczesną próbą jego doręczenia byłemu pracownikowi pod ostatni znany adres. Dobrą praktyką jest załączenie pisma informującego, co zostało zmienione w tym dokumencie.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA