fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W należności z tytułu podróży służbowych chodzi o kwotę, a nie nazwę

123RF
Firma transportowa może przyznać kierowcom jedną należność z tytułu podróży służbowych, nadając jej dowolną nazwę. Wysokość tego świadczenia musi jednak pokrywać minimalną dietę i ryczałt za nocleg.

Od 3 kwietnia 2010 r., kiedy to do ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dodany został przepis art. 21a, podróże odbywane przez kierowców w ramach wykonywania umówionej przez nich pracy są uznawane za podróże służbowe w rozumieniu kodeksu pracy. W związku z tym kierowcom przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadania w delegacji, ustalane na zasadach określonych w art. 77 [5] § 3–5 k.p.

Stosowanie tych przepisów budzi jednak szereg wątpliwości, w szczególności w świetle ostatniego, wywołującego wiele kontrowersji, orzecznictwa Sądu Najwyższego w przedmiocie zasad ich interpretacji, które zapoczątkowała uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r. (II PZP 1/14).

Jak zatem przedsiębiorcy transportowi powinni stosować przepisy dotyczące wypłacania kierowcom należności z tytułu odbywania przez nich podróży służbowych, aby nie narazić się na negatywne skutki prawne, w tym roszczen...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA