fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Związki zawodowe mają nie tylko uprawnienia, ale i obowiązki

123RF
Organizacja związkowa powinna co kwartał przedstawiać informacje o liczbie swoich członków.

Zakładowej organizacji związkowej przysługuje wiele uprawnień związanych zarówno z indywidualnym, jak i zbiorowym prawem pracy, pod warunkiem że zrzesza co najmniej dziesięciu członków będących:

- pracownikami lub osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji albo

- funkcjonariuszami pełniącymi służbę w jednostce objętej działaniem tej organizacji.

Wspomnianą regułę wprowadza art. 251 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 1881). Ustawodawca uzależnia jednak możliwość skorzystania ze szczególnych uprawnień przez członków zakładowej organizacji związkowej od dokonania przez nią konkretnych czynności w przepisanym terminie. Zgodnie z dyspozycją ust. 2 powołanego przepisu obowiązkiem zakładowej organizacji związkowej jest przedstawianie pracodawcy albo dowódcy jednostki informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji. Informację taką należy pr...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA