fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Za dokumenty pracownicze z wadami pracodawcy grozi kara

Fotorzepa, Robert Gardzin?ski Robert Gardzin?ski
Brak staranności czy niedbalstwo przy sporządzaniu dokumentów dotyczących zatrudnienia pracodawca może przypłacić wysoką grzywną i odszkodowaniem dla pracownika.

Wydając świadectwo pracy i inne dokumenty związane z etatem, pracodawca musi je prawidłowo przygotować. Informują one pracownika i jego przyszłego szefa o sposobie rozwiązania stosunku pracy czy liczby dni wykorzystanych jako urlop na żądanie. Z kolei z danych np. o okresach składkowych i nieskładkowych wynikają należne pracownikowi świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Dlatego błędy lub nieprawidłowości narażają pracodawcę na odpowiedzialność zarówno wobec ZUS, jak i pracownika.

Czego zażąda ZUS

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń spowodowanych podaniem nieprawdziwych danych przez pracodawcę jako płatnika reguluje ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 121 ze zm., dalej ustawa o sus). Jej art. 84 ust. 6 stanowi wprost, że gdy pracownik otrzymał z ubezpieczeń społecznych nieprzysługujące mu lub zawyżone świadczenie, a było to spowodowane przekazaniem przez płatnika składek nieprawdziwych da...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA