fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Justyna Gunia: Reforma kpc - przywracanie pracownika do pracy po nieprawomocnym wyroku

Fotolia.com
Dyskusyjne jest przywracanie pracownika po nieprawomocnym wyroku.

Na mocy ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw doszło do nowelizacji znacznej części przepisów k.p.c., w tym przepisów dotyczących postępowania w sprawach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Postępowanie uproszczone

Nowelizacja uściśla zakres przedmiotowy spraw, które nie będą mogły być rozpoznane w postępowaniu uproszczonym.

Obecnie nie istniały obostrzenia podmiotowe, toteż postępowania uproszczone mogło dotyczyć pracowników i pracodawców, nakładając się proceduralnie na postępowanie w sprawach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zmieniony przepis jednoznacznie wskazuje, które ze spraw zostały wyłączone od rozpoznania w trybie uproszczonym. Chodzi tu m.in. o sprawy z zakresu prawa pracy rozpoznawane z udziałem ławników (tj. sprawy wskazane w art. 47 § 2 pkt 1 k.p.c.).\

Czytaj także: Nowelizacja KPC

Omówmy teraz zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, mające wpływ na pos...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA