fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Świadectwo pracy w pandemii z informacją o dodatkowym zasiłku opiekuńczym

Świadectwo pracy
Świadectwo pracy
AdobeStock
Wydając świadectwo pracy pracownikowi, który korzystał z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z COVID-19, należy podać tę informację.

W świetle art. 4 ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU poz. 1842) dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 870).

Okres nieskładkowy

Czas pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego – chorobowego i opiekuńczego – jest okresem nieskładkowym. Takie okresy uwzględnia się przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych (art. 5 ust. 1 i 2, art. 7 pkt 1 lit. b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Również okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego – świadczenia szczególn...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA