fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Ostatni moment na rozplanowanie przyszłorocznych urlopów

123RF
Pracownicy będą mogli korzystać z nowej puli dni urlopowych już od pierwszych dni nowego roku. Do tego czasu pracodawca powinien rozpisać terminy wypoczynku przynajmniej na jakąś część 2018 r.

Podstawowym obowiązkiem każdego pracobiorcy, niezależnie od podstawy zatrudnienia, jest wykonywanie pracy. W przypadku pracowników przepisy ochronne gwarantują wiele uprawnień związanych z  zapewnieniem właściwego poziomu regeneracji, niezbędnej zarówno w kontekście jakości świadczonej pracy, jak i bezpieczeństwa jej wykonywania. Pracownicy mają prawo w szczególności do przerw w pracy wliczanych do czasu pracy, odpoczynków dobowych, tygodniowych, jak też dłuższych okresów nieświadczenia pracy, tj. urlopu wypoczynkowego.

Każdy zatrudniony mający status pracownika ma gwarantowany w kodeksie pracy coroczny, płatny i co do zasady nieprzerwany urlop wypoczynkowy. W zależności od stażu pracy roczny wymiar urlopu to 20 lub 26 dni. Udziela się go na dwa sposoby – w oparciu o sporządzony plan urlopów albo na podstawie porozumień zawartych między pracodawcą a pracownikami.

Planu urlopów nie musi ustalać pracodawca:

- u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa,

- gdy na jego nietworzenie zgodziły się związki zawodowe.

Cztery zasady

Kluczowym przepisem regulującym problematykę planowania urlopów wypoczynkowych jest art. 163 § 1 kodeksu pracy, w myśl którego urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem. Z dalszych przepisów wynikają zaś wskazania, których należy przestrzegać przy opracowywaniu takiego planu, tj.:

1) właściwy do ustalenia planu jest pracodawca,

2) ustalając taki plan, powinien uwzględnić wnioski pracowników, ale też konieczność zapewnienia normalnego toku pracy,

3) w planie nie uwzględnia się 4 dni urlopu udzielanego na żądanie pracownika,

4) plan urlopów należy podać do wiadomości zatrudnionych w sposób przyjęty u pracodawcy.

Przepisy regulujące zagadnienie tworzenia planu urlopów nie odpowiadają na liczne problemy praktyczne, jakie wiążą się z planowaniem wolnego. Oznacza to, że pracodawca dysponuje całkiem dużą swobodą w zakresie tworzenia takiego planu, zwłaszcza w kwestiach technicznych, które ograniczają jedynie wspomniane wcześniej zasady.

Z odpowiednim wyprzedzeniem

Kodeks pracy nie zawiera żadnego bezpośredniego wskazania terminu, w jakim pracodawca powinien sporządzić plan urlopów. Można przyjąć, że należy go przygotować z właściwym wyprzedzeniem w stosunku do 1 stycznia nowego roku, w którym to pracownicy nabywają prawo do nowej puli dni wypoczynku.

Jednocześnie należy pamiętać, że sporządzenie takiego planu – szczególnie w większych zakładach pracy – nie jest zadaniem, które można wykonać w ostatniej godzinie dnia roboczego poprzedzającego 1 stycznia nowego roku. Wynika to z udziału pracowników w opracowywaniu planu oraz konieczności jego upublicznienia. Optymalnym okresem na opracowywanie planu urlopów wydaje się zatem początek grudnia.

Żaden przepis nie nakazuje pracodawcy sporządzenia planu na okres obejmujący pełny kolejny rok kalendarzowy. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby opracować np. dwa plany urlopów na 2018 rok – jeden na okres od 1 stycznia do 30 czerwca, drugi obejmujący przedział czasu od 1 lipca do 31 grudnia. W takim przypadku tylko pierwszy plan trzeba przygotować i powiadomić o nim załogę do 31 grudnia 2017 r. Natomiast terminy wypoczynków w drugiej połowie roku można ustalić i udostępnić zatrudnionym dopiero w czerwcu 2018 r.

Ważne!

Niezależnie od tego, czy pracodawca decyduje się na wprowadzenie jednego czy większej liczby planów urlopu, zasadą jest jego sporządzenie i  podanie do wiadomości pracowników przed okresem, na który został on opracowany.

Brak możliwości uzgodnień

Jeśli pracodawca podejmie działania dotyczące tworzenia planu urlopów dopiero w okresie przerwy świąteczno–noworocznej, nie będzie miał możliwości wzywać pracowników z urlopów wypoczynkowych aby zapewnić im czynny udział w tworzeniu tego planu. Potrzeba opracowania planu urlopów nie jest bowiem okolicznością, która staje się wiadoma w ostatnich dniach roku.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA