Dyskryminacja nie zawsze oczywista

123RF
Mało który pracodawca wie, czym jest dyskryminacja pośrednia. W konsekwencji nie są pewni, czego mają się wystrzegać, a pracownicy nie mają pełnej świadomości swoich praw w tym zakresie.

Marta Rogocz prawnik w Zawirska Gąsior – radcowie prawni i adwokaci

Jedną z fundamentalnych zasad prawa pracy jest nakaz równego traktowania w zatrudnieniu. Jego podstawową odsłoną jest zakaz dyskryminowania pracowników – zarówno bezpośrednio, jak też pośrednio.

Dyskryminacja w zatrudnieniu wiąże się z bezprawnym pozbawianiem lub ograniczeniem praw podwładnych wynikających ze stosunku pracy poprzez ich nierówne traktowanie ze względu na niedozwolone kryteria. Zasada niedyskryminacji odnosi się zarówno do nawiązywania stosunku pracy, jak i jego rozwiązywania, a także do stosowanych warunków zatrudnienia, polityki awansowania oraz dostępu do różnego rodzaju szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Przyczyny różnicowania

Niedozwolonymi kryteriami różnego traktowania pracowników, które wynikają wprost z ustawy, są:

- płeć,

- wiek,

- niepełnosprawność,

- narodowość,

- rasa,

- przekonania polityczne,

- religia,

- orientacja seksual...

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL