fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wypadek przy pracy: pozew o sprostowanie protokołu przerwie bieg przedawnienia

123RF
Powództwo o ustalenie, że sporne zdarzenie było wypadkiem przy pracy, jak również żądanie ustalenia, że uznany już wypadek nastąpił w okolicznościach innych, niż to wskazano w protokole powypadkowym, lub też że przyczyną wypadku nie były okoliczności wyłączające odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy, określone potocznie jako żądanie sprostowania protokołu powypadkowego, przerywa bieg przedawnienia (art. 123 § 1 kodeksu cywilnego) określony w art. 4421 § 1 k.c.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 13 grudnia 2018 r. (I PK 176/17).

Wyrokiem z 14 października 2016 r. sąd rejonowy zasądził od pozwanego na rzecz byłej pracownicy zadośćuczynienie wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, kwotę na rzecz skapitalizowanej renty wyrównawczej oraz zwrot kosztów opieki osoby trzeciej wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. W pozostałej części oddalił powództwo.

Sąd ustalił, że kobieta, w trakcie zatrudnienia u pozwanego, 29 listopada 2010 r. uległa wypadkowi przy pracy. W protokole dotyczącym ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy w pkt 4 wskazano m.in., że zespół powypadkowy ustalił, iż zgodnie z poleceniami kierownika:

- powódka miała wyznaczone stanowisko pracy przy zmywaniu blach,

- przy wykonywaniu tej pracy nie powinna przebywać na innym stanowisku,

- samodzielnie, naruszając zasady ustalonego porządku i organizacji pracy, udała się na nie swoje stanowisko pracy, gdzie nie powinna się znajdować,...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA