fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przywrócenie do pracy nie wyklucza odszkodowania - wyrok Sądu Najwyższego

123RF
Dochodzenie przed sądem przywrócenia do pracy przy niezgodnym z przepisami rozwiązaniu umowy o pracę nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na podstawie kodeksu cywilnego, jeśli pracownik poniósł szkodę wskutek deliktu pracodawcy.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 5 kwietnia 2016 r. (I PK 104/15).

Pracownik pełniący jednocześnie funkcję członka rady nadzorczej został zwolniony z pracy w trybie dyscyplinarnym. Następnie zmieniono status spółki tak, aby członkiem rady nadzorczej wybranym przez pracowników mogła być wyłącznie osoba jednocześnie zatrudniona na umowę o pracę. W konsekwencji zwolnionego pracownika odwołano z funkcji członka rady nadzorczej, którą miał pełnić jeszcze kilka lat. Z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej wiązało się otrzymywanie dodatkowego wynagrodzenia.

Na skutek wniesionego odwołania pracownik został przywrócony przez sąd do pracy, a samo rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia zostało uznane za niezgodne z przepisami. Następnie pracownik – na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego – zażądał od pracodawcy odszkodowania tytułem szkody, jaką poniósł na skutek utraty wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej.

Sądy dw...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA